« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Výpis usnesení 59. schůze Rady města Slavičín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení 59. schůze Rady města Slavičín
Výpis usnesení RMS č.59,11.05.2020 1 / 3
<br>
<br>
<br>
<br>
1.Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu – Nevšová střed,úprava místní
komunikace – III.část
<br> Usnesení č.59/0634/20
<br> Rada města Slavičín
<br> s c h v a l u j e
<br> uzavření Smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu č.SML/0299/20 mezi městem Slavičín a
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace,se sídlem K Majáku 5001,761 23 Zlín,IČ
70934860 v rámci stavby „Nevšová střed,úprava místní komunikace – III.část“ <.>
<br>
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička)
<br>
Anotace: Smlouva upravuje podmínky a právo provést stavbu „Nevšová střed,úprava místní
komunikace – III.část“.Jedná se o částečnou opravu a prodloužení chodníku,úpravy sjezdů,úpravu
místní komunikace a o úpravu krajské komunikace.Smlouva je součástí dokladů společného řízení <.>
<br>
<br>
<br> 2.Dohoda o umístění bezdrátových hlásičů na zařízení E.ON Distribuce,a.s <.>
<br> Usnesení č.59/0635/20
<br> Rada města Slavičín
<br> s c h v a l u j e
<br> uzavření Dohody o umístění bezdrátových hlásičů na zařízení E.ON Distribuce,a.s.mezi městem
Slavičín a E.ON Distribuce,a.s <.>,se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice,IČ
28085400 v rámci projektu „Slavičín - protipovodňová opatření města – upgrade varovného systému“ <.>
<br>
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Milička)
<br>
Anotace: Dohoda upravuje podmínky umístění bezdrátových hlásičů na zařízení E.ON Distribuce
v rámci podaného projektu Slavičín - protipovodňová opatření města – upgrade varovného systému“ <.>
Žádost byla podána do OP ŽP a jejím cílem je mj.zkvalitnit úroveň rozhlasu na veřejných místech <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÝPIS USNESENÍ
59.schůze Rady města Slavičín konané dne 11.05.2020
<br>
<br>
<br>
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č.110/2019 Sb <.>,o zpracování osobních údajů <.>
<br>
<br> Výpis usnesení RMS č.59,11....

Načteno

edesky.cz/d/3883833


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz