« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok: 2019,DPH 15.0 %
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Slavičín_Hrádek
<br> 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost KOVOS,spol.s r.o <.>
<br> Sídlo: Družstevní 221
<br> 76321 Slavičín
<br> Identifikační číslo: 44125828
<br> Statutární orgán:
<br> 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost KOVOS,spol.s r.o <.>
<br> Sídlo: Družstevní 221
<br> 76321 Slavičín
<br> Identifikační číslo: 44125828
<br> Statutární orgán:
<br> 3.Vlastník
<br> Právnická osoba
<br> Obchodní společnost KOVOS,spol.s r.o <.>
<br> Sídlo: Družstevní 221
<br> 76321 Slavičín
<br> Identifikační číslo: 44125828
<br> Statutární orgán:
<br> 4.IČPE související s cenou dle povolení k provozování
<br> 7204-750077-44125828-3/1-44125828
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok: 2019,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: KOVOS,spol.s r.o.(IČO 44125828)
Tabulka č.1Jednotné odběratelské porovnání ceny Slavičín_Hrádek
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek
Nákladové položky Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.Energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.00...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz