« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Dopravní terminál v ul. Nádražní k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DZ Dopravní terminál Rychnov u Jbc
SITUACE DOPRAVNIHO ZNAČENÍ
<br> M 1.250 “3.122 š,“ v I ; „ <:.'JŠ' Q C D 2 N
<br> my
<br> hhh—— ?;
<br> „m
<br> NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:
<br> IJ 4a - OZNAČNIK ZASTÁVKY ( DIGITALNÍ ELEKTRONICKÝ OZNAČNIK )
<br> P 2 - HLAVNI POZEMNI KOMUNIKACE
<br> IP 6 - PŘECHOD PRO CHODCE
<br> B 24a - ZÁKAZ ODBOČOVÁNÍ VPRAVO
<br> NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:
<br> VI a ( 0,125) V1 a - PODÉLNÁ ČÁRA SOUVISLA
<br> V2 bt 1,5 ; 1,5,0125) V2 b - PODÉLNÁ ČARA PŘERUŠOVANÁ
<br> HRANY: V4 - VODÍCÍ ČÁRA
<br> ČERNÁ.STÁVAJICI STAV
<br> CERVENA — NAVRHOVANÝ STAV HRAN
<br> TM.MODRÁ - NAVRHOVANÝ STAV VDZ ZELENÁ - SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
<br> V4 ( 0,25 )
<br> Ř/ZI'I'oÍš ? Aši,/3,223 V4 * VODÍCÍ ČÁRA
<br> I—
<br> V5 - PŘIČNA ČÁRA SOUVISLÁ
<br> ZNAČKY:
<br> NOVÉ OPLOCENI - SOUKROMÁ INVESTICE ŘEŠENO SAMOSTANĚ MIMO PD
<br> V7 a - PŘECHOD PRO CHODCE
<br> POZNÁMKY:
<br> KOTovANo v METRECH
<br> ZAKRES STÁVAJICICH INŽENÝRSKÝCH SITI JE POUZE ORIENTAČNÍ,PŘED ZAPOČETIM STAVEBNICH PRACI JE NUTNÉ VŠECHNY DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VYTYČIT.v PŘÍPADĚ ODKRYTI STÁVAJÍCICH IS A ZJIŠTĚNI JEJICH NEDOSTATEČNÉHO KRYTI BUDE PROVEDENA JEJICH PŘELOŽKA EVENT.OCHRANA NA ZÁKLADÉ POŽADAVKÚ JEJICH SPRAVCÚ
<br> “,V11a-ZASTÁVKA % AUTOBUSU NEBO TROLEJBUSU
<br> vzo — PIKTOGRAMOVÝ KORIDOR “:(( PRO CYKLISTY
<br> 643.442
<br> INŠINVHLSCI
<br> IIIIIIIIII
<br> IIIIIIIII
<br> _
<br> v:“ /\“II \W „',„„ v— “— \\ ! 610.5 CU CU <!- <“ / ““a “\.<.>.<.>._ „,\\ \ If I „/ 0 II __
<br> \.ř:
<br> š ru' guy/DVĚ ŠŠWŠ'G OLI—I (D.:) % “*" LU< J <.>,—03>DC> sm g_E mm U)
<br> &'—
<br> :>
<br> SMĚR CENTRUM
<br> * EFyAVAVQVAVAÉ heh/GQ iMi/I Líha; —-,5/o,5/o,25) m a / h.<.>.r)
<br> ! l !
<br> oz<< * ' »<—:<i< <z<< V4 (0 25424; <—z<< „'(—< ' <—:<< <—z<< v20 '_ (© vzo V20 V530 V1a (0,125) WV ' “\,20 UL.NADRAZNI V1a (0,125) vzo »? »:o »:o— »» »? »?
<br> 'ESUN STÁVAMCIDZ
<br> “Wanda
<br> A
<br> I A \
<br> ZG IOIFVAVLS NHSEčId
<br> _ _- "'"/"'— V2b(1,5/1,5/0,25) / \
<br> / „
<br> ; <.>,<.> tý„ či,-569
<br> Příloha č.4 kč.j„
<br> dle _; 773.553 štát/2...

Načteno

edesky.cz/d/3883813

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz