« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Upravený Program podpory výstavby technické infrastruktury

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Upravený Program podpory výstavby technické infrastruktury
1
<br>
<br>
<br> Statutární město Jablonec nad Nisou
<br>
<br> vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury
<br> pro rok 2020
<br>
<br>
<br>
1.Identifikace
<br> Program: Podpora výstavby technické infrastruktury
<br> Podporovaná aktivita: Čistírny odpadních vod,kanalizační přípojky
<br>
<br> Celkový finanční objem určený
<br> pro tento vyhlášený program: 1 000 000 Kč
<br>
<br>
<br> 2.Lhůta pro předkládání žádostí
<br> Zahájení příjmu žádostí: 1.duben 2020
<br>
<br> Ukončení příjmu žádostí: 30.říjen 2020 (může být uzavřeno dříve v případě
<br> vyčerpání finanční alokace)
<br>
<br>
<br> 3.Popis vyhlášeného programu
<br>
<br> Oprávnění žadatelé
<br> • právnické a fyzické osoby vlastnící rodinný nebo bytový dům takto zapsaný v katastru
nemovitostí.Rodinným domem se rozumí i objekt k bydlení,který má přiděleno číslo
<br> popisné.Týká se i výstavby nového rodinného či bytového domu <.>
<br>
<br> Územní zaměření podpory
<br> • podpora je určená majitelům rodinných a bytových domů umístěných pouze
v katastrálních územích připadajících pod obec Jablonec nad Nisou <.>
<br>
<br> Forma podpory
<br> • účelová INVESTIČNÍ dotace
<br>
<br>
<br>
2
<br> Výše podpory
<br>
<br> • dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu (ZV),maximálně však
50 tis.Kč na 1 bytovou jednotku (BJ)
<br> • vlastní podíl žadatele bude minimálně 50 % z celkových ZV na realizaci projektu <,>
v případě nenaplnění podmínky počtu BJ pro 50 % dotaci bude minimální podíl žadatele
<br> vyšší
<br>
<br> Příjemce dotace předkládá na oddělení dotací závěrečné vyúčtování až po schválení
<br> rozpočtu města pro rok 2021,nejdříve však 1.března 2021 <.>
<br>
<br> Oblast podpory
<br> • snížení znečištění vod z komunálních zdrojů
<br>
Předmět podpory
<br> • čistírny odpadních vod
<br> • kanalizační přípojky
<br>
Dotace na ČOV město poskytuje v případě,že
<br> • v lokalitě umístěného BD nebo RD není vybudována kanalizace a XXX v horizontu XX let
není plánována <,>
<br> • by bylo vybudování kanal...

Načteno

edesky.cz/d/3883812

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz