« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Upravený Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Upravený Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou
1
<br>
<br>
<br> Statutární město Jablonec nad Nisou
<br>
<br> vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny
<br> Jablonec nad Nisou pro rok 2020
<br>
<br>
1.Identifikace
<br> Název programu: Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad
<br> Nisou /dále Program obnovy MPZ/
<br> Podporovaná aktivita: Obnova objektů v MPZ Jablonec nad Nisou
<br>
<br> Celkový finanční objem určený
<br> pro tento vyhlášený program: 1 000 000 Kč
<br>
<br>
<br> 2.Lhůta pro předkládání žádostí
<br> Zahájení příjmu žádostí: 1.duben 2020
<br>
<br> Ukončení příjmu žádostí: 30.říjen 2020 (může být uzavřeno dříve v případě
<br> vyčerpání finanční alokace)
<br>
<br>
<br> 3.Popis vyhlášeného programu
<br>
<br> Oprávnění žadatelé
<br> • právnické a fyzické osoby vlastnící budovu s číslem popisným takto zapsanou v katastru
nemovitostí,která se nachází v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou a není
<br> kulturní památkou <.>
<br>
<br> Územní zaměření podpory
<br> • podpora je určená vlastníkům budov s číslem popisným umístěných pouze v městské
památkové zóně Jablonec nad Nisou,viz mapa na webových stránkách města <.>
<br>
<br> Forma podpory
<br> • účelová NEINVESTIČNÍ dotace
<br>
<br> 2
<br> Výše podpory
<br>
<br> • dotace činí 50% z celkových způsobilých výdajů projektu (ZV),maximálně však
150 tis.Kč na jeden dům definovaný viz výše
<br> • vlastní podíl žadatele bude minimálně 50 % z celkových ZV na realizaci projektu
<br>
Příjemce dotace předkládá na oddělení dotací závěrečné vyúčtování až po schválení
<br> rozpočtu města pro rok 2021,nejdříve však 1.března 2021 <.>
<br>
<br> Oblast podpory
<br> • obnova objektů městské památkové zóny
<br>
Předmět podpory
<br> • obnova vnějšího pláště budovy (oprava střechy,výměna oken,vstupních dveří,obnova
fasády) mimo kulturní památky
<br>
<br> 4.Způsobilé výdaje projektu
<br> Dotace je poskytována na úhradu nákladů spojených se zachováním a obnovou autentických
<br> prvků a konstrukcí - na opravu střechy,výměnu oken,vstupních dveří,obnovu fasády...

Načteno

edesky.cz/d/3883811

Meta

Stavby   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz