« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Záměr Jihočeského kraje. Prodej pozemkových parcel č. 306/2020 vyvěšeno dne: 22.05.2020 Datum sejmutí: 22.06.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr Jihočeského kraje. Prodej pozemkových parcel
Jihočeský kraj
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2,České Budějovice,PSČ 370 76,IČO 70890650
<br>
<br> v souladu s ust.§ 18 z.č.129/2000 Sb <.>,o krajích v platném znění
<br> tímto zveřejňuje svůj záměr
<br>
<br> p r o d e j e
<br>
<br> a) pozemkové parcely katastru nemovitostí č.549/15 o výměře 60 m2,ostatní
<br> plocha,jiná plocha,která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj <,>
<br> Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č.129
<br> pro obec Opařany a k.ú.Skrýchov u Opařan nejméně za cenu zjištěnou
<br> znaleckým posudkem a náklady spojené s prodejem nemovitosti <,>
<br>
<br> b) pozemkové parcely katastru nemovitostí č.1784/2 o výměře 24 m2,ostatní
<br> plocha,jiná plocha,oddělené na základě geometrického plánu č.320 – 27/2019
<br> ze dne 24.10.2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č.1784,ostatní
<br> plocha,silnice,která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj <,>
<br> Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
<br> č.626 pro obec Kájov a k.ú.Novosedly u Kájova nejméně za cenu zjištěnou
<br> znaleckým posudkem a náklady spojené s prodejem nemovitosti <,>
<br>
<br> K předmětným nemovitostem ve vlastnictví Jihočeského kraje,jehož orgány sídlí U
<br> Zimního stadionu 1952/2,České Budějovice,PSČ 370 76,IČO 70890650,má právo
<br> hospodaření Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,p.o.Jihočeského kraje,která sídlí
<br> v Českých Budějovicích,ul.Nemanické 2133/10,IČO 709 71 641 <.>
<br>
<br>
Záměr Jihočeského kraje prodat výše uvedené nemovitosti bude vyvěšen na úřední desce
Krajského úřadu – Jihočeského kraje po dobu 30 dní,aby se k němu mohli případní
zájemci vyjádřit a předložit své nabídky osobně v podatelně krajského úřadu nebo
v sekretariátu odboru dopravy a silničního hospodářství nebo zaslat písemně poštou <.>
<br>
<br>
Pozn.: výše uvedený geometrický plán jse k dispozici na odboru dopravy a silničního
hospodářství krajs...

Načteno

edesky.cz/d/3883806


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz