« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Záměr Jihočeského kraje. Prodej pozemkové parcely č. 303/2020 vyvěšeno dne: 22.05.2020 Datum sejmutí: 22.06.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr Jihočeského kraje. Prodej pozemkové parcely
Jihočeský kraj
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2,České Budějovice,PSČ 370 76,IČO 70890650
<br>
<br> v souladu s ust.§ 18 z.č.129/2000 Sb <.>,o krajích v platném znění
<br> tímto zveřejňuje svůj záměr
<br>
<br> p r o d e j e
<br>
<br> - pozemkové parcely katastru nemovitostí č.2216/4 o výměře 403
m2,ostatní plocha,jiná plocha,oddělené na základě
<br> geometrického plánu č.212 – 126/2016 ze dne 22.1.2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č.2216/2,ostatní
<br> plocha,ostatní komunikace,která je zapsána u Katastrálního
<br> úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Český Krumlov
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č.19 pro obec Vyšší
<br> Brod a k.ú.Bolechy
<br>
K předmětným nemovitostem ve vlastnictví Jihočeského kraje,jehož orgány sídlí U
<br> Zimního stadionu 1952/2,České Budějovice,PSČ 370 76,IČO 70890650,má právo
<br> hospodaření Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,p.o.Jihočeského kraje,která sídlí
<br> v Českých Budějovicích,ul.Nemanické 2133/10,IČO 709 71 641 <.>
<br>
<br>
Záměr Jihočeského kraje prodat výše uvedené nemovitosti bude vyvěšen na úřední desce
<br> Krajského úřadu – Jihočeského kraje po dobu 30 dní,aby se k němu mohli případní
zájemci vyjádřit a předložit své nabídky osobně v podatelně krajského úřadu nebo
v sekretariátu odboru dopravy a silničního hospodářství nebo zaslat písemně poštou <.>
<br>
<br> Pozn.: výše uvedený geometrický plán jse k dispozici na odboru dopravy a silničního
<br> hospodářství krajského úřadu <.>
<br>
<br>
Vyvěšeno:
Sejmuto:
<br> Zpracovala: Petrášková

Načteno

edesky.cz/d/3883803


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz