« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Zveřejnění informace o vydání závazného stanoviska k záměru "Haly pro výkrm brojlerů Hejnice" č. 291/2020 vyvěšeno dne: 19.05.2020 Datum sejmutí: 04.06.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění informace o vydání závazného stanoviska k záměru "Haly pro výkrm brojlerů Hejnice"
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(dále jen „závazné stanovisko“)
<br> podle § 9a odst.1 až 3 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
<br> souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br>
<br> I.POVINNÉ ÚDAJE
Název záměru: Haly pro výkrm brojlerů Hejnice
<br>
Kapacita (rozsah) záměru: Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr charakterizován
<br> následujícími údaji o rozsahu a kapacitě:
<br> Objekt č.Kategorie Stav kusů Koeficient Počet DJ
<br> Hala 1 Výkrm brojlerů 42.500 0,002 85
<br> Hala 2 Výkrm brojlerů 42.500 0,002 85
<br> Hala 3 Výkrm brojlerů 40.000 0,002 80
<br> Hala 4 Výkrm brojlerů 40.000 0,002 80
<br> Hala 5 Výkrm brojlerů 40.000 0,002 80
<br> Hala 6 Výkrm brojlerů 42.500 0,002 85
<br> Hala 7 Výkrm brojlerů 42.500 0,002 85
<br> Hala 8 Výkrm brojlerů 22.000 0,002 44
<br> Celkem 312.000 624
<br>
<br>
Zařazení záměru dle př.č.1: kategorie I,bod 68 „Zařízení k chovu drůbeže nebo prasat s prostorem
<br> pro více než: a) 85 tis.ks kuřat“
<br>
Umístění záměru: kraj: Jihočeský
obec: Staré Hobzí
<br> kat.území: Staré Hobzí
<br>
Obchodní firma oznamovatele: ZEMSPOL Dešná s.r.o <.>
<br>
<br>
IČO oznamovatele: 490 17 802
<br>
Sídlo (bydliště) oznamovatele: Písečné 1,378 72 Písečné nad Dyjí
<br>
<br>
<br> Naše č.j.: KUJCK 58580/2020 Dle rozdělovníku
<br> Sp.zn.: OZZL 139049/2019/kaper SO
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: pernikarova@kraj-jihocesky.cz
<br>
<br> Datum: 18.5.2020
<br> *KUCBX00W491I*
KUCBX00W491I
<br>
<br> Naše č.j.: KUJCK 58580/2020 Sp.zn...

Načteno

edesky.cz/d/3883797

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz