« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - referent / referentka náhradní rodinné péče v odboru sociálních věcí - na dobu určitou PER-71995/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

referent / referentka náhradní rodinné péče v odboru sociálních věcí - na dobu určitou PER-71995/2020
OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
obsazuje pracovní místo
<br>
<br> referent / referentka náhradní rodinné péče
v odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 2283)
<br>
<br> Pracovní poměr úředníka / úřednice bude sjednán na dobu určitou,po dobu mateřské/rodičovské
<br> dovolené <.>
<br> Místo výkonu práce Praha,v platové třídě1) 11.Plný pracovní úvazek.Termín předpokládaného nástupu:
<br> dle dohody <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> Odborné posuzovaní žadatelů a dětí pro potřeby zprostředkování náhradní rodinné péče,výběr vhodných
<br> osvojitelů a pěstounů pro konkrétní dítě,včetně zajišťování poradenské pomoci osvojitelům a pěstounům:
<br>  vedení související spisové dokumentace
<br>  zprostředkování odborných posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči
<br>  příprava podkladů pro rozhodnutí o zařazení žadatelů do evidence žadatelů o náhradní rodinnou
péči
<br>  poskytování informací v souvislosti s podáním žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče
<br>  příprava podkladů pro zprostředkování náhradní rodinné péče
<br>  příprava podkladů pro metodické porady OSPOD,vyhledávání vhodných náhradních rodičů z
evidence Magistrátu hl.města Prahy,předkládání návrhů k realizaci,zpracování rozhodnutí o
<br> zařazení žadatelů do evidence žadatelů náhradní rodinnou péči
<br>  přijímání,evidence a odesílání písemností,kompletace a kontrola úplnosti vyřízených spisů <.>
Zajišťování metodických a analytických činností na úseku náhradní rodinné péče <.>
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
<br> územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který ovládá
<br> český jazyk
<br> c) způsobilost k právním úkonům
<br> d) bezúhonnost2) <.>
<br>
<br> Požadované vzdělání a odb...

Načteno

edesky.cz/d/3883419

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz