« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - 17. listopadu - natáčení PKD-72006/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

17. listopadu - natáčení PKD-72006/2020
PRA HA PRA GUE
<br> PRA GA PRA G
<br> 1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGTSTRAT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY lIIIIIIHIlllIIIIIIIIIIHHIIIIIIIlllllllIlllllllllllllllllll||||||l Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPDWBQKD Oddělení silničního správního úřadu <.>
<br> ČESKÁ TELEVIZE
<br> Na hřebenech II 1132/4
<br> 147 00 Praha 4
<br> IC: 00027383
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXX XXXXXX,Ing.č.j.: XXXXXXXXX MIlMP-XXXXXX/XXXX/OX/Vo Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-lVH-IMP 581533/2020PKD 18.5.2020
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.% 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.% 171 & € 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,podané dne 20.4.2020,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c),odst.5 á š 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 17.listopadu
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci V rozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 2.1.2020,č.j.: KRPA 1634-1/ČJ—2020-0000DŽ,TP66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/3883410

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz