« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - most Legií - zrušení šířkového omezení PKD-72092/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

most Legií - zrušení šířkového omezení PKD-72092/2020
PR A.H A PRA GUE PRA GA PRA G HLA VNi MESTO PRAHA MAGISTRAT HLA VNIHO MESTA PRAHY Odbor pozemnich komunikaci a drah OddC:Heni silnicniho spravniho uradu vas dopis zn./ze dne: c.j.: MIIMP-733708/2020/04N o Spis.zn.: S-MHMP 733540/2020PKD • Technicka sprava komunikaci hi.m.Prahy,a.s.Rasnovka 770/8 11 0 00 Praha 1 Vyi'izuj e/linkaltel.: XXXXX XXXXXX,log.XXXXXXXXX Pocet lisru/pi'iloh: XXX Datum: XX.5.2020 Opatreni obecne povahy • Magistnit hl.m.Prahy,odbor pozemnich komunikaci a drah,jako pi'islusny spravni urad die ust.§ 124 odst.6 zakona c.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich a o zmene nektecych zakonu,ve zneni pozdejsich pi'edpisu,(dale jen,zakon 0 provozu na pozemnich komunikacich") a podle ust.§ 171 zakona c.500/2004 Sb <.>,spravni i'ad,na zaklade rozhodnuti nezbytneho stanoveni pi'echodne upravy provozu na mistni komunikaci most Legii z moci Ui'edni a z vei'ejneho zajmu dne 20.5.2020 vydava podle ust.§ 77 odst.1 pism.c),odst.5 a § 78 zakona c.36112000 Sb <.>,zakon o provozu na pozemnich komunikacich a vyhlasky c.294/2015 Sb <.>,kterou se provadeji pravidla provozu na pozemnich komunikacich opatreni obecne povahy- stanoveni prechodne upravy provozu na pozemni komunikaci most Legii spocivajici v umisteni a zneplatneni dopravniho znaceni pro zajisteni ryjezdu z ul.Narodni bez sii'koveho omezeni na mistni komunikaci v rozsahu dle pi'ilozene situace,ktera je nedilnou soucasti tohoto stanoveni,za nize uvedenych podminek pro jejich realizaci: a) Osazeni a zneplatneni dopravniho znaceni bude provedeno v souladu s TP66 a vyhlaskou c.294/2015 Sb <.>,kterou se provadeji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.b) Dopravni znacky musi bYt v reflexnim provedeni v zakladni velikosti.Veskere dopravni znaceni bude osazeno na odpovidajicich nosicich.Umistenim dopravniho znaceni nesmi bYt naruseno vnimani dopravni situace.c) Instalace a umisreni dopravniho znaceni bude provedeno tak,aby nebranilo provadeni udr:lby komunikace.d) Magistrat hi.m.Prahy,odbor pozemni...

Načteno

edesky.cz/d/3883364

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz