« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 22. 5. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D2 č. j. 132/2020-120-RD/2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-132_2020-120-RD_3.pdf
1000m 41
<br> V.BÍLOVICE
LEDNICE
PODIVÍN
<br> BRATISLAVA
BŘECLAV
<br> 2E65
<br> 422
<br> 500 m 41
<br> POLICIE ČR DÁLNIČNÍ ODDĚLENÍ
PODIVÍN
<br> ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
SSÚD č.7 - PODIVÍN
<br> S O S
<br> SOS
<br> 3
1
4
7
<br> m
<br>
<br> k
m
<br>
4
0
<,>
1
0
1
<br> STOPP6+C2b
základní vel <.>
reflex.tř.2
<br> 3
1
3
7
<br> m
<br>
<br> k
m
<br>
4
0
<,>
1
1
1
<br> IP
9
<br> 2
9
4
7
<br> m
<br>
<br> k
m
<br>
4
0
<,>
3
0
1
<br> 3
0
4
7
<br> m
<br>
<br> k
m
<br>
4
0
<,>
2
0
1
<br> VÝ
JE
<br> ZD
ST
<br> AV
B
Y
<br> A2
2
<br> E1
3
<br> !
<br> E3
a
<br> IP
9
<br> 20
0
<br> m
<br> 3
1
9
5
<br> m
<br> k
m
<br>
4
0
<,>
0
5
3
<br> 3x
Z
<br> 4a
<br> S
<br> J
<br> Z
<br> V
<br> 7
6
4
9
<br> m
<br> k
m
<br>
3
9
<,>
7
4
0
<br> 30m
<br> PO
ZO
<br> R
!
<br> SN
ÍŽ
<br> EN
Á
<br> PO
DJ
<br> EZ
DN
<br> Á
VÝ
<br> ŠK
A
<br> PO
ZO
<br> R
!
<br> SN
ÍŽ
<br> EN
Á
<br> PO
DJ
<br> EZ
DN
<br> Á
VÝ
<br> ŠK
A
<br> 10m
<br> POZOR !
SNÍŽENÁ
<br> PODJEZDNÁ VÝŠKA
<br> POZOR !
SNÍŽENÁ
<br> PODJEZDNÁ VÝŠKA
<br> 10m
<br> PO
ZO
<br> R
!
<br> SN
ÍŽ
<br> EN
Á
<br> PO
DJ
<br> EZ
DN
<br> Á
VÝ
<br> ŠK
A
<br> PO
ZO
<br> R
!
<br> SN
ÍŽ
<br> EN
Á
<br> PO
DJ
<br> EZ
DN
<br> Á
VÝ
<br> ŠK
A
<br> 10m
<br> POZOR !
SNÍŽENÁ
<br> PODJEZDNÁ VÝŠKA
<br> POZOR !
SNÍŽENÁ
<br> PODJEZDNÁ VÝŠKA
<br> 10m
<br> PO
ZO
<br> R
!
<br> !!
<br> OC
HR
<br> AN
NÉ
<br> P
ÁS
<br> M
O
<br> VE
LM
<br> I V
YS
<br> OK
ÉH
<br> O
NA
<br> PĚ
TÍ
<br> PO
ZO
<br> R
!
<br> !!
<br> OC
HR
<br> AN
NÉ
<br> P
ÁS
<br> M
O
<br> VE
LM
<br> I V
YS
<br> OK
ÉH
<br> O
NA
<br> PĚ
TÍ
<br> 30m
<br> 30m
<br> PO
ZO
<br> R
!!!
<br> OCHRANNÉ PÁSM
O
<br> VELM
I VYSOKÉHO NAPĚTÍ
<br> PO
ZO
<br> R
!!!
<br> OCHRANNÉ PÁSM
O
<br> VELM
I VYSOKÉHO NAPĚTÍ
<br> n
a
d
z
e
m
<br> n
í
<br> v
e
d
e
n
í
<br> e
l
<.>
<br> B
20a
<br> 80
<br> 7
7
4
9
<br> m
<br> k
m
<br>
3
9
<,>
8
4
0
<br> 100m
<br> B
22a
<br> E13
M
<br> IM
O VOZIDLA
<br> S VÝJIM
KOU M
<br> D
<br> 2
8
4
7
<br> m
<br>
<br> k
m
<br>
4
0
<,>
4
0
1
<br> 2
7
4
7
<br> m
<br>
<br> k
m
<br>
4
0
<,>
5
0
1
<br> 2
6
4
7
<br>...
132_2020-120-RD_3.pdf
Č.j.: 132/2020-120-RD/3
<br>
<br>
<br> OP ATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Ministerstvo dopravy,Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“),podle
§ 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu společnosti
ZNAKOM s.r.o <.>,IČO 262 64 641,se sídlem Zengrova 4,615 00 Brno (dále jen „žadatel“) <,>
doručeného dne 15.5.2020,a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní
politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“),č.j.MV-81771-2/OBP-2020 ze dne 22.5.2020 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D2 v souvislosti s akcí „Rekonstrukce CB vozovky,D2 km 42,600–31,900 vlevo <,>
etapa 2,vložená uzavírka + zkrácení uzavírky“ <.>
<br> Termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt přechodné úpravy provozu „Rekonstrukce
CB vozovky,D2 km 42,6–31,9 vlevo“ (ZNAKOM s.r.o.; 05/2020) s tím,že:
<br>  oproti výkresu č.2.1.Z bude svislá dopravní značka č.B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“
(80 km/h) navržená v km 32,141 vpravo umístěna v km 32,091 vpravo; svislá dopravní
značka č.B 22a „Zákaz předjíždění pro nákladní automobily“ s dodatkovou tabulkou č.E 13
„Text nebo symbol“ (MIMO VOZIDLA S VÝJIMKOU MD) navržená v km 32,241 vpravo
bude umístěna v km 32,291 vpravo <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.Toto stanovení není použitelné
samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce,které bude v předmětné věci
vydávat zdejší úřad <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona
o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené
osoby k podávání připomínek nebo námitek.Důvodem ...

Načteno

edesky.cz/d/3883346

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz