« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Opatření obecné povahy - změna a stanovení přechodné úpravy provozu při úplné uzavírce části silnice p. p. č. 1318 k. ú. Mašov u Turnova a v Pelešanech až po č. p. 77

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP zn. OD/20/15669/KOM/úplná
Městský úřad Turnov Odbor dopravní,Antonína Dvořáka 335,511 Ol Turnov tel.: 481 366 869 e-mail: r.kobylkova@mu.turnov.cz Naše značka: OD/20/15669/KOM/úplná Vyřizuje: Kobylková t.481 366 869 V Turnově: 21.05.2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Turnov,odbor dopravní,příslušný úřad ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o provozu"),na základě žádosti ze dne 30.04.2020,kterou podala spol.Eliprom s.r.o <.>,Legií 317/19,460 14 Liberec 12,IČ: 48264237,o stanovení přechodné úpravy provozu na části pozemní komunikace p.p.č.1318 k.ú.Mašov u Turnova z důvodu umístění pozemního kabelového vedení NN,v termínu: 08.06.2020- 17.06.2020 v souladu s ustanovením § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a ust.§ 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích zveřejňuje opatření obecné povahy týkající se změny přechodné úpravy provozu při úplné uzavírce části silnice p.p.č.1318 k.ú.Mašov u Turnova v úseku od křižovatky silnic p.p.č 1318 a p.p.č.1314,k.ú.Mašov u Turnova v Pelešanech až po č.p.77 Pelešany a stanovuje přechodnou úpravu provozu za účelem výstavby kabelového vedení NN,v termínu viz výše v souladu s ustanovením § 77 odst.4,kdy se k návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na silnici (viz příloha návrhu) nemohl vyjádřit dotčený orgán PČR,Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,územní odbor vnější služby Semily.Dopravní značení bude provedeno dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (III.vydání): - typové schéma B15 upravené: - bude zajištěn nezbytný průjezd složkám IZS po celou dobu pracovních prací! Odůvodnění: Městský úřad Turnov,odbor dopravní,příslušný podle ustanovení § 124 odst.6 z...

Načteno

edesky.cz/d/3883320

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz