« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
č j' MMB/O 203 53 6 /2020/Vich
<br> STATUTÁRNÍ vrĚsro BRNo
Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat.směnit.darovat.pronaimout.prooachtovat nebo wpůičit hmotnou
<br> V souladu s ustanovením $ 39,odstavec 1,z.č,<.> 128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
zveřejňujeme po dobu 15_ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej části pozemku p.č.295/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 80 m2
v k.ú.Brněnské Ivanovice
<br> ÚuČ nrno-Bohunice l
Doručeno: 21'o5'20?tc_ t Í
BBoH/0366o/29nAJ IItt
lruh:
<br> ill lr il lllllillill illllllil I Iililil llllll I il
bc08es7735a5ac
<br> I
<br> I
<br> illill
<br> {t
<br> T2
í
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Bmo,dv,252 <,>
tel,5 4217 3 097,e-mail ; rutarova.marcel a@brno.cz)
<br>.297
<br>,295/1
<br>
<br> č j' MMB/0 203 53 6 l 2020/Vich
<br> 2.prodej pozemků
p,č.<.> 196215 - ostatní plocha o výměře 6 m2 <,>
p.č.1963/8 - ostatní plocha o výměře 20l m2
p.č.<.> 196912 _zahrada o výměře 33 m2
to vše k.ú.černá Pole
(informace o uvedeném záměru a dalším postuptl i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Švancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv' 208 <,>
tel.542173078,e-mail: svancerova.katerina@brno.cz)
<br> 3.prodej pozemků
p.č,<.> 529112 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 <,>
p.č.529l/4 -zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 <,>
p,č.529213 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1m2,P.č.5292/4 - zastavěná plocha a
nádvoříovýměře2m2
p.č.529312 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 <,>
to vše k.ú.Řečkovice
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Švancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.208 <,>
tel.5 4217 307 8,e-mai I : svancerova.katerina@brno.cz)
<br> 4.pronájem pozemku p.č.433/9 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 26 m2 v tr.ri.Štyřice...

Načteno

edesky.cz/d/3881941

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz