« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Záměr č. 26/2020/ORM - výpůjčka pozemků p.č. 469/4, p.č. 491/13 a p.č. 491/14 vše v k.ú. Rokycany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č. 26/2020/ORM - výpůjčka pozemků p.č. 469/4, p.č. 491/13 a p.č. 491/14 vše v k.ú. Rokycany
MĚSTO ROKYCANY
Odbor rozvoje města
<br> Masarykovo náměstí 1
<br> 337 01 Rokycany,Střed
<br>
Město Rokycany zveřejňuje na základě ustanovení § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> v platném znění,a rozhodnutí Rady města Rokycany dne 19.5.2020 pod číslem usnesení
<br> 13907 <.>
<br> Z v e ř e j n ě n í i n f o r m a c e
<br> Záměr výpůjčky
<br>
Město Rokycany zveřejňuje záměr č.26/2020/ORM – výpůjčka pozemků p.č.469/4
<br> – ostatní plocha o výměře 18 312 m
2
<,> p.č.491/13 – ostatní plocha o výměře 43 097 m
<br> 2
a p.č <.>
<br> 491/14 – ostatní plocha o výměře 13 442 m
2
vše v k.ú.Rokycany,na dobu neurčitou,za
<br> účelem provozování činnosti k podpoře zdejší populace obojživelníků a dalších ohrožených
<br> organismů formou péče o jejich stávající biotopy,vytváření nových biotopů a následnou
<br> péči o ně,dle zakreslení v katastrální mapě.(Na okolní pozemky je uzavřen smluvní vztah) <.>
<br>
Zájemce v nabídce uvede své jméno/název,datum narození/identifikační číslo a adresu/sídlo <.>
<br> Dále zájemce v nabídce uvede účel nájmu a případné další podmínky k uzavření smluvního
<br> vztahu <.>
<br>
Své nabídky,připomínky a podněty doručte v uzavřené obálce s nápisem:
<br>
„NEOTVÍRAT – záměr výpůjčky č.26/2020/ORM “
<br>
a označené identifikačními údaji podavatele nejpozději do 8.6.2020 do 12:00 hodin na podatelnu
<br> Městského úřadu Rokycany:
<br>
<br> Městský úřad v Rokycanech
<br> Podatelna
<br> Masarykovo náměstí 1
<br> 337 01 Rokycany,Střed
<br>
<br> V případě doručení minimálně jedné nabídky v řádném termínu nebude na nabídky došlé
<br> po termínu brán zřetel.Město Rokycany si vyhrazuje právo přijaté nabídky odmítnout <,>
<br> případně schválený záměr zrušit <.>
<br>
<br> Podrobnější informace lze získat na Městském úřadu Rokycany,odbor rozvoje města <,>
<br> XXXXX XXXXXXXXX,DiS,tel.: XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,e-mail: iveta.dvorakova@rokycany.cz nebo
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX,tel.: XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,e-mail: jana.spelinova@rokycany.cz
<br>
<br> V Rokycanech dne ...

Načteno

edesky.cz/d/3881173

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz