« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

31/2020
OBEC DOUBRAVA
Doubrava čp.599,735 33 Doubrava
hospodářsko-správní odbor
<br>
<br> tel: 596 549 088
fax: 596 549 028
ID DS: n9hbens
www.doubrava.cz
<br> IČ: 562424
DIČ: CZ00562424
Úřední hodiny Po a St 7:30-11:30; 12:30-17:00
<br> E-podatelna: podatelna@doubrava.cz
<br> Bankovní spojení: KB Karviná
č.účtu: 3421791/0100
<br>
<br>
<br>
<br>
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu,rozpočtového výhledu a rozpočtových
<br> opatření obce Doubrava na rok 2020
<br> Na základě ust.§ 11 odst.4 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,v platném znění,s přihlédnutím k č.XV zákona č.24/2017 Sb <.>,kterým se mění
<br> některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti,obec
<br> Doubrava zveřejnila:
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.3,které schválila Rada obce Doubrava dne 13.5.2020 <.>
<br>
Rozpočtová opatření obce Doubrava jsou zveřejněna na internetových stránkách obce
Doubrava www.doubrava.cz,do jejich listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři č.5
Obecního úřadu Doubrava,Doubrava čp.599,ve dnech pondělí a středa v době od 7:30
hod.do 11:30 hod.a od 12:30 XXX do XX:XX hod <.>
<br>
V Doubravě dne 25.5.2020
<br>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXXXX,účetní a rozpočet

Načteno

edesky.cz/d/3876990


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz