« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Nestanovení místní úpravy provozu na silnici II. tř. č. 605 - posunutí DZ B 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Nestanovení místní úpravy provozu na silnici II. tř. č. 605 - posunutí DZ B 4
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
ID datové schránky: mmfb7hp
<br>
<br>
<br> Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
20.12.2019 spis.zn.:MeRo/19187/OD/19 Ant
<br> č.j.dokumentu: MeRo/11859/OD/20
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jaroslav.anton@rokycany.cz
<br> 18.5.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> NESTANOVENÍ
<br> MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
<br> silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na
<br> návrh,který podala společnost PROTEGO s.r.o <.>,IČO 02890160,Kařez 29,338 08 Kařez <,>
<br> kterou zastupuje JUDr.Mgr.XXXXX XXXXXX,advokát,IČO XXXXXXXX,Plovární XXX/X,XXX
<br> 00 Plzeň (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním
<br> provozu a § 172 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen "správní řád")
<br> nestanovuje
<br> místní úpravu provozu na pozemních komunikacích spočívající:
<br> v povolení výjimky z místní úpravy provozu – zákazu vjezdu vozidel nad 12 t na silnici II/605
<br> umístěním dodatkové tabulky s textem „nevztahuje se na klienty čerpací stanice KOLOC oil a
<br> kamiony mířící na odstavené parkoviště“ k dopravní značce B 4 „Zákaz vjezdu nákladních
<br> automobilů“ s vyznačením „12 t“ s dodatkovou tabulkou E 14 „TRANZIT“ <,>
<br> nebo
<br> v posunu dopravního značení B 4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s vyznačením „12 t“
<br> s dodatkovou tabulkou E 14 „TRANZIT“ ve směru od D5 Exit 41 Cerhovice až za sjezd k
<br> čerpací stanici KOLOC oil <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy,...

Načteno

edesky.cz/d/3876610

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Dopravní informace   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz