« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Nestanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. V.Nového v Rokycanech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Nestanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. V.Nového v Rokycanech
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
25.3.2020 spis.zn.: MeRo/8790/OD/20 Ant
<br> č.j.dokumentu: MeRo/11877/OD/20
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jaroslav.anton@rokycany.cz
<br> 18.5.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> nestanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),po projednání s dotčeným orgánem <,>
<br> kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Rokycany <,>
<br> dopravní inspektorát,na základě žádosti města Rokycany,odboru rozvoje města,IČO 00259047 <,>
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany (dále jen „žadatel“) <,>
<br> n e s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015
Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (dále jen „prováděcí
vyhlášky“),místní úpravu provozu,spočívající v osazení dopravní značky B 20a „Nejvyšší
povolená rychlost“ s textem „30“ v ulici Václava Nového v Rokycanech v úseku od křižovatky s
ulicí Stehlíkova ke křižovatce s ulicí Kotelská <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy,obdržel dne
<br> 25.3.2020 žádost města Rokycany,odboru rozvoje města,IČO 00259047,Masarykovo náměstí
<br> 1,Střed,337 01 Rokycany (dále jen „žadatel“) o stanovení přechodné úpravy provozu na místní
<br> komunikaci – ulici Václava Nového v Rokycanech,spočívající v osazení dopravní značky B
<br> 20a „Nejvyšší povolená rychlost“ s textem „30“ v ulici Václava Nového v Rokycanech v úseku
<br> od křižov...

Načteno

edesky.cz/d/3876609

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz