« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na silnici III. tř. č. 23215 v obci Němčovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na silnici III. tř. č. 23215 v obci Němčovice
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
2.4.2020 spis.zn.: MeRo/9127/OD/20 Ant
<br> č.j.dokumentu: MeRo/11480/OD/20
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jaroslav.anton@rokycany.cz
<br> 13.5.2020
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění
<br> připomínek nebo námitek
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 a
<br> § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti obce
<br> Němčovice,podané dne 2.4.2020,a v návaznosti na ustanovení § 171 – 173 zákona 500/2004
<br> Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> oznamuje
<br> návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v osazení dopravní značky B 29 „Zákaz stání“ na silnici III/23215 ve směru od
<br> křižovatky s komunikací vedenou po pozemkové parcele parc.č.417/7 v k.ú.Němčovice <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy,obdržel dne
<br> 2.4.2020 žádost obce Němčovice,o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v osazení dopravní značky B 29 „Zákaz stání“ na silnici III/23215 ve směru od
<br> křižovatky s komunikací vedenou po pozemkové parcele parc.č.417/7 v k.ú.Němčovice <.>
<br> Návrh byl v souladu s § 77 odst.3 zákona o provozu projednán s dotčeným orgánem,kterým je
<br> Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Rokycany,dopravní
<br> inspektorát.Dotčený orgán se ve 30 denní lhůtě k návrhu nevyjádřil <.>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,posoudil návrh změny dopravního značení,z
<br> něhož pro účastníky provozu je ul...

Načteno

edesky.cz/d/3876605

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz