« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Záměr č. 30/2020/ORM - výpůjčka ppč. 2909/1 v k.ú. Rokycany o výměře 32m2 přilehlé ke stavbě umístěné na st.p.č. 4112 - předzahrádka Restaurace Oáza

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č. 30/2020/ORM - výpůjčka ppč. 2909/1 v k.ú. Rokycany o výměře 32m2 přilehlé ke stavbě umístěné na st.p.č. 4112 - předzahrádka Restaurace Oáza
MĚSTO ROKYCANY
Odbor rozvoje města
<br> Masarykovo náměstí 1
<br> 337 01 Rokycany,Střed
<br>
Město Rokycany zveřejňuje na základě ustanovení § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> v platném znění,a rozhodnutí Rady města Rokycany dne 30.5.2007 pod číslem usnesení
<br> 5026 <.>
<br> Z v e ř e j n ě n í i n f o r m a c e
<br> Záměr výpůjčky
<br>
Město Rokycany zveřejňuje záměr č.30/2020/ORM – výpůjčka části
<br> pozemkové parcely p.č.2909/1 v k.ú.Rokycany o výměře 32 m² přilehlé ke
stavbě umístěné na stavební parcele 4112 k.ú.Rokycany a nacházející se na
<br> adrese Rokycany,Františka Kotyzy,č.p.265,na dobu určitou 4 let,dle
<br> zakreslení v katastrální mapě <.>
<br>
Zájemce v nabídce uvede své jméno/název,datum narození/identifikační číslo a
<br> adresu/sídlo.Dále zájemce v nabídce uvede účel výpůjčky a případné další podmínky
<br> k uzavření smluvního vztahu <.>
<br>
Své nabídky,připomínky a podněty doručte v uzavřené obálce s nápisem:
<br>
„NEOTVÍRAT – záměr výpůjčky č.30/2020/ORM “
<br>
a označené identifikačními údaji podavatele nejpozději do 2.6.2020 do 12:00 hodin na podatelnu
<br> Městského úřadu Rokycany:
<br>
<br> Městský úřad v Rokycanech
<br> Podatelna
<br> Masarykovo náměstí 1
<br> 337 01 Rokycany,Střed
<br>
<br> V případě doručení minimálně jedné nabídky v řádném termínu nebude na nabídky došlé
<br> po termínu brán zřetel.Město Rokycany si vyhrazuje právo přijaté nabídky odmítnout <,>
<br> případně schválený záměr zrušit <.>
<br>
<br> Podrobnější informace lze získat na Městském úřadu Rokycany,odbor rozvoje města,Iveta
<br> Dvořáková,DiS <.>,tel.: 371706316,773072029,e-mail: iveta.dvorakova@rokycany.cz nebo Bc <.>
<br> XXXX XXXXXXXXX,tel.: XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,e-mail: jana.spelinova@rokycany.cz
<br>
<br>
<br> V Rokycanech dne 18.5.2020
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> vedoucí majetkoprávního oddělení
<br> odboru rozvoje města
<br>
<br>
<br> idvorakova
Mnohoúhelník
<br> idvorakova
Popisek
Předmět výpůjčky p.č.2909/1 v k.ú.Rokycany - výměře 32 m2

Načteno

edesky.cz/d/3865036

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz