« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Pozvánka na jednání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na jednání zastupitelstva
Město ROKYCANY
<br> Pozvánka na jednání zastupitelstva města,dne: 18.05.2020
<br> Město Rokycany Vás zve na jednání zastupitelstva města číslo : 714,které se koná dne: 18.05.2020 od 15:00:00 hodin.Místem jednání je ZS - Rokycany <.>
<br> změna termínu j ednání
<br> Na programu jednání jsou níže uvedené body a dokumenty,které se vztahují k jednotlivým tematickým okruhům:
<br> Finanční záležitosti
<br> Bod: 141 1 Nákup majetku 200 ID: 19888 Nákup ppč.923/18„ ppč.923/21 a ppč.889/3 v k.ú.Rokycany - pozemky pro budoucí obchvat v lokalitě pod Cilinou - II.zpracoval: XXXX XXXXXXX,odbor rozvoje města - Smlouvy,věcná břemena Bad: 1090 Příspěvkové organizace města 201 ID: 19891 Změna č.1 finančního vztahu rozpočtu k příspěvkové organizaci Městská knihovna Rokycany v roce 2020 zpracoval: XXXXX XXXXXXXXXX,odbor školství a kultury - školství Bod: XXXX Příspěvkové organizace města 202 ID: 19892 Změna č.1 finančního vztahu rozpočtu k příspěvkové organizaci Mateřská škola Rokycany,U Saské brány v roce 2020 zpracoval: XXXXX XXXXXXXXXX,odbor školství a kultury - školství Bod: XXXX Dotace poskytnuté městem 203 ID: 19894 Dotace zdravotnickým zařízením 2020 (ZM) zpracoval: XXXX XXXXX Mgr.Bc <.>,odbor sociální a zdravotní - vedoucí odboru Bod: 1099 Různé 204 ID: 19945 Zhodnocení části finančních prostředků města Rokycany - květen 2020.zpracoval: XXXXX XXXXXXXX lng <.>,odbor finanční - vedoucí Bod: XXXX Hospodářská činnost města 205 ID: 19898 Změna č.1 finančního vztahu hospodářské činnosti (Inzug s.r.o.) k rozpočtu města Rokycany v r.2020 zpracoval: XXXXXX XXXXXXX lng <.>,odbor finanční - rozpočet,byt.sp1áva(zást.ved„) Bad: 1003 Dotace poskytnuté městem 20 6 ID: 19899 Rozdělení programových dotaci na r.2020 - spolky se zdravotním a sociálním zaměřením zpracoval: XXXXXX XXXXXXX lng <.>,odbor finanční — rozpočet,byt.správa (zást.ved.) Bod: 1003 Dotace poskytnuté městem 207 ID: 19900 Rozdělení programových dotací na r.2020 - spolky a sportovnílduby zpracoval: Milana Jímová lng <.>,odbor...

Načteno

edesky.cz/d/3848651

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz