« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na silnici II. tř. č. 605 v obci Kařez osazením DZ B29

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na silnici II. tř. č. 605 v obci Kařez osazením DZ B29
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
8.4.2020 spis.zn.: MeRo/9709/OD/20 Ant
<br> č.j.dokumentu: MeRo/9855/OD/20
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jaroslav.anton@rokycany.cz
<br> 20.4.2020
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění
<br> připomínek nebo námitek
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 a
<br> § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti obce Kařez <,>
<br> Kařez 28,338 08 Zbiroh,podané dne 8.4.2020,a v návaznosti na ustanovení § 171 – 173 zákona
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> oznamuje
<br> návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v osazení dopravní značky B 29 „Zákaz stání“ na silnici II/605 v obci Kařez:
<br> - v úseku od pozemkové parcely parc.č.344/11 v k.ú.Kařez k čp.90 ve směru Mýto <,>
<br> - v opačném směru od čp.128 k odbočce na parkoviště u zastávky ČD <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy,obdržel dne
<br> 25.3.2020 žádost obce Kařez,Kařez 28,338 08 Zbiroh,o stanovení místní úpravy provozu na
<br> pozemní komunikaci spočívající v osazení dopravní značky B 29 „Zákaz stání“ na silnici II/605
<br> v obci Kařez:
<br> - v úseku od pozemkové parcely parc.č.344/11 v k.ú.Kařez k čp.90 ve směru Mýto <,>
<br> - v opačném směru od čp.128 k odbočce na parkoviště u zastávky ČD <.>
<br> Návrh byl v souladu s § 77 odst.3 zákona o provozu projednán s dotčeným orgánem,kterým je
<br> Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Rokycany,dopravní
<br> ins...

Načteno

edesky.cz/d/3840438

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz