« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu v Obci Dobřív - Švédský most

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu v Obci Dobřív - Švédský most
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
18.3.2020 spis.zn.: MeRo/8547/OD/20 Ant
<br> č.j.dokumentu: MeRo/8926/OD/20
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jaroslav.anton@rokycany.cz
<br> 27.3.2020
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění
<br> připomínek nebo námitek
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti obce Dobřív,IČO 00258679,Dobřív 305,338
<br> 44 Dobřív,podané dne 18.3.2020 <,>
<br> oznamuje
<br> v souladu s ustanovením § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“),zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení
<br> místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Dobřív spočívající v osazení dopravních
<br> značek B 24a a B 24 b „Zákaz odbočování vpravo/vlevo“ na „Švédský most“ <.>
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,v dané věci zveřejňuje následující návrh opatření
<br> obecné povahy:
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),se souhlasem dotčeného orgánu <,>
<br> kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Rokycany <,>
<br> dopravní inspektorát,na základě žádosti obce Dobřív,IČO 00258679,Dobřív 305,338 44
<br> Dobřív (dále jen „žadatel“) <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení ...

Načteno

edesky.cz/d/3840436

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz