« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 6. 5. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D10 č. j. 113/2020-120-RD/4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-113_2020-120-RD_4.pdf
2 x B 2 2 a + E 3 a ( 4 0 0 m ) k m 5 4,6 8 0 - 3 0 0 0 m 4 0 0 m 4 0 0 m k m 5 5,0 8 0 - 2 6 0 0 m 2 x B 2 2 a k m 0,6 0 0 - 2 0 0 0 m 2 x A 1 5 Z V Ý R A Z N Ě N Á + E 3 a ( 2 0 0 0 m ) 2 0 0 0 m 2 0 0 0 m I S 6 b 1 0 T U R N O V E 6 5 L I B E R E C M I M O Ň M N.H R A D I Š T Ě 5 0 0 m k m 5 7,1 0 5 I S 6 g M I M O Ň M N.H R A D I Š T Ě 5 7 k m 5 7,6 0 5 I S 7 a M N.H R A D I Š T Ě 5 7 k m 5 7,6 2 0 M I M O Ň 2 6 8 I S 8 b 1 0 E 6 5 P R A H A M L.B O L E S L A V B A K O V N.J.7 1 1 5 5 I S 8 b k m 5 7,1 7 2 8 0 8 0 k m 5 7,7 0 5 2 x B 2 0 a ( 8 0 ) - 1 0 0 m k m 5 7,3 0 5 2 x B 2 0 a ( 1 0 0 ) - 5 0 0 m 1 0 0 1 0 0 m 2,2 m 2,2 k m 5 7,5 0 5 - 2 0 0 m 4 0 0 m m 2,2 4 0 0 m m 2,2 k m 5 7,2 0 5 - 6 0 0 m 2 x I S 1 0 d ( 4 0 0 m ) + B 1 5 ( 2,2 m ) 8 0 0 m 8 0 0 m k m 5 6,8 8 0 - 8 0 0 m 2 x A 1 5 + E 3 a ( 8 0 0 m ) 2 x I S 1 0 d + B 1 5 ( 2,2 m ) 100 1 0 0 k m 5 7,7 8 0 I S 1 1 b 1 0 B Ř E Z I N A I S 1 1 b 1 0 B Ř E Z I N A IS 1 1 b 1 0 B Ř E Z IN A V 1 a a V 4 š.0,1 2 5 k m 5 7,6 1 0 k m 5 7,7 1 0 z a č á t e k p l y n u l é h o v y o s e n í V 1 a + V 4 š.0,1 2 5 3 0 m V 2 b 1,5 /1,5 š.0,1 2 5 Z 4 e + S 7 á 1 0 m 0 m - Ž A Č Á T E K U Z A V Í R K Y k m 5 7,5 6 0 5 x Z 4 d á 5 m Z 4 d á 1 8 m I S 7 a M I M O Ň M N.H R A D I Š T Ě 5 7 k m 5 7,8 8 0 I Z 1 a B 2 B 2 C 4 a P 4 I S 8 b 1 0 E 6 5 L I B E R E C T U R N O V B Ř E Z I N A 3 5 1 7 7 I S 8 b k m 5 8,2 9 7 I S 6 b P R A H A E 6 5 M L.B O L E S L A V M I M O Ň M N.H R A D I Š T Ě 5 0 0 m k m 5 8,4 0 8 1 0 I S 4 c P o l i c i e I S 6 g 5 7 k m 5 7,9 0 8 M N I C H.H R A D I Š T Ě M I M O Ň K N Ě Ž M O S T 8 0 8 0 k m 5 7,7 0 5 2 x B 2 0 a ( 8 0 ) - 1 0 0 m k m 5 7,7 8 0 I S 1 0 d k m 5 8,3 7 9 8 0 2 0 0 m B 2 0 a k m 5 8,2 7 9 ( 8 0 ) P 4 5 x Z5a à 5 m 5 x Z 5 b à 5 m 5 x Z5a à 5 m 5 x Z 5 b à 5 m 1 1 x Z 5 b à 5 m Z 5 c I S 7 b 5 7 D E M O N T O V A T I S 1 1 b 1 0 B Ř E Z I N A I S 1 1 b 1 0 B Ř E Z I N A 4 5 ° I P 1 7 Z A K R Ý T / D E M O N T O V A T P 4 P 4 k m 5 7,8 1 0 S 7 ( 3 0 0 ) S P O D N Í H R A ...
113_2020-120-RD_4.pdf
Č.j.: 113/2020-120-RD/4
<br>
<br>
<br> OP ATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“),podle
§ 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu společnosti
Quo s.r.o <.>,IČO 264 87 985,se sídlem Křižíkova 2158,256 01 Benešov (dále jen „žadatel“) <,>
doručeného dne 16.4.2020,a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní
politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“),č.j.MV-70524-2/OBP-2020 ze dne 30.4.2020 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D10 v souvislosti s akcemi „D10,oprava vozovky v km 65,7–58,0 vlevo“
a „D10 Dneboh,mosty ev.č.10-034.1 a ev.č.10-034.2“ <.>
<br> Termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt přechodné úpravy provozu „D10,oprava AB
vozovky v km 65,7–58,0 vlevo; D10 Dneboh,mosty ev.č.10-034.1 a ev.č.10-034.2“
(Quo s.r.o <.>,04/2020) <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.Toto stanovení není použitelné
samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce,které bude v předmětné věci
vydávat zdejší úřad <.>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona
o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené
osoby k podávání připomínek nebo námitek.Důvodem pro stanovení přechodné úpravy je oprava
dálnice D10 v km 65,700–58,000 vlevo a oprava mostů ev.č.10-034.1 a ev.č.10-034.2 <.>
Podle § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,proti
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek <.>
<br>
<br> V Praze 6.května 2020
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/3837393

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz