« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Planá nad Lužnicí, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 281 KB) (PDF, 281 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Planá nad Lužnicí, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 281 KB) (PDF, 281 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor <,>
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Planá nad Lužnicí <,>
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů <.>
Č.j.: UKZUZ 056226/2020
Datum: 31.března 2020
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor <,>
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Planá nad Lužnicí <,>
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů <.>
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: ČSLA 23,39111
Planá nad Lužnicí.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.červen 2020 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  Komplexní výkon inspekce a zkoušení vlastností krmiv,půdy,hnojiv <.>
 Kontrola a účast na ověřování technologií a technologických postupů u výrobců krmiv <,>
<br> doplňkových látek a premixů <.>
 Samostatné zpracování zpráv o provedených kontrolách <.>
 Vedení evidence,archivace a likvidace vzorků krmiv <.>
 Celostátní metodická,poradenská a konzultační činnost v oboru zemědělské inspekce státní
<br> správy <.>
 Spolupráce s orgány státní správy na úseku ochrany životního prostředí a zemědělského půdního
<br> fondu <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru ...

Načteno

edesky.cz/d/3823211

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz