« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – vedoucí Oddělení analýz půd (PDF, 351 KB) (PDF, 351 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – vedoucí Oddělení analýz půd (PDF, 351 KB) (PDF, 351 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/5
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí Oddělení analýz půdX
<br> Č.j.: UKZUZ 070259/2020
Datum: 21.dubna 2020
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského,jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí Oddělení analýz půd
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“.Místem výkonu služby je Jaselská 552/16 <,>
74601 Opava <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou2 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je červen 2020 (nebo dle dohody).Služební místo je
zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
 Metodické a organizační vedení Oddělení analýz půd v odboru NRL Opava
 Úprava vzorků,příprava mineralizátů a extraktů rostlinného materiálu,krmiv,půd,sedimentů a
<br> kalů <.>
 Měření vzorků půd,rostlin,krmiv a podobných materiálů s použitím instrumentální techniky
<br> (atomová absorpční/emisní spektrometrie,optická emisní spektrometrie v indukčně vázaném
plazmatu,spektrofotometrie,elektrochemie a další) <.>
<br>  Provádění a vyhodnocování individuálních laboratorních analýz při použití speciálních
instrumentálních metod analytické chemie <.>
<br>  Provádění ověřování správné funkce laboratorních přístrojů a zařízení,jejich zavádění do
provozu,nastavování a naprogramování včetně diagnostiky běžných závad a kontroly kvality
procesu <.>
<br>  Práce se softwarovým vybavením NRL ÚKZÚZ: LIMS,Effivalidation,řídící a vyhodnocovací
programy přístrojů <.>
<br>  Odpovědnost za vývoj,validaci,přípravu a aplikaci nových laboratorních metod <.>
 Spolupráce na zpracovávání jednotných prac...

Načteno

edesky.cz/d/3823205

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz