« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo - Odborný referent, Odbor zdraví rostlin, Oddělení řízení fytosanitárních rizik (PDF, 212 KB) (PDF, 212 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo - Odborný referent, Odbor zdraví rostlin, Oddělení řízení fytosanitárních rizik (PDF, 212 KB) (PDF, 212 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br>
<br>
<br> Odbor zdraví rostlin <,>
<br> Oddělení řízení fytosanitárních rizik
<br> vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici
<br>
<br> Odborný referent
<br> Náplň práce:
<br>  Metodické usměrňování nebo zajišťování informační metodické pomoci nižším správním úřadům
<br> a územním samosprávným celkům v agendách ústředních správních úřadů a správních úřadů s
<br> celostátní působností <.>
<br>  Provádění vyhodnocování míry rizika zavlékání a šíření nebezpečných škodlivých organismů při
<br> dovozu a přemisťování karanténního materiálu a při manipulaci s ním pro pokusné,vědecké a
<br> šlechtitelské účely a vedení řízení k povolování této činnosti <.>
<br>  Podíl na zpracovávání návrhů právních předpisů a závazných opatření na úseku ochrany rostlin s
<br> celostátní působností <.>
<br>  Podíl na přípravě a aktualizaci metodických postupů pro sledování výskytu škodlivých organismů <,>
<br> zásad výkonu inspekční a dozorové činnosti a postupů pro nařizování rostlinolékařských opatření <,>
<br> zejména na úseku ochrany zeleniny,květin a ovocných plodin <.>
<br>  Podíl na zavádění nového fytosanitárního režimu,stanoveného zejména Nařízeními EP a Rady
<br> 2016/2031 a 2017/625 o úředních kontrolách a sekundární legislativou k tomuto nařízení,do
<br> praxe v ÚKZÚZ a v zemědělském provozu <.>
<br>  Podíl na přípravě podkladů pro zpracování analýz rizika škodlivých organismů pro orgány
<br> rostlinolékařské péče třetích zemí s cílem umožnit vývoz rostlinných komodit z ČR anebo z EU a
<br> podkladů pro analýzy rizika škodlivých organismů pro území ČR a území členských států EU a
<br> EPPO <.>
<br>  Podíl na sledování zavlékání a šíření regulovaných škodlivých organismů a změn v jejich
<br> početnosti a škodlivosti z hlediska fytosanitárního rizika pro ČR a zpracování analýz rizika
<br> škodlivých organismů s celorepublikovou působností,posuzování jejich výsledků,navrhování...

Načteno

edesky.cz/d/3823202

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz