« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/Vrchní referent – Samostatný referent, Oddělení registru vinic, Sekce rostlinné výroby (PDF, 302 KB) (PDF, 302 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/Vrchní referent – Samostatný referent, Oddělení registru vinic, Sekce rostlinné výroby (PDF, 302 KB) (PDF, 302 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Odborný referent/Vrchní referent – Samostatný referent <,>
Oddělení registru vinic <,>
Sekce rostlinné výroby
<br>
<br> Č.j.: UKZUZ 059817/2020
Datum: 6.dubna 2020
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Odborný referent/Vrchní referent – Samostatný referent <,>
Oddělení registru vinic <,>
Sekce rostlinné výroby
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,v pracovním obvodu: Znojmo – Oblekovice <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.červen 2020 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 9.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
 Vedení podatelny a výpravny ZS Oblekovice <.>
<br>  Pověření stykem s poštovním úřadem <.>
<br>  Zařizování náležitostí spojených s autoprovozem na oddělení <.>
<br>  Zodpovědnost za správné vedení docházky v docházkovém systému <.>
<br>  Výkon běžné kancelářské/sekretářské činnosti <.>
<br>  Příjem a evidence žádostí o registraci vinic a žádostí o změnu v evidenci vinic,kontrola úplnosti
<br> a správnosti žádostí <.>
<br>  Zpracování přijatých prohlášení <.>
<br>  Práce na úseku evidence a registrace provozoven a ukládání XXX do databáze registru vinic <,>
<br> průběžná evidence veškerých změn v registru vinic <.>
<br>  Spolupráce s odbornými institucemi – zejména MZe,SZIF,SZPI,celními orgány a s odbornou
<br> zemědělskou veřejností v oblasti vinohradnictví a vinařství <.>
<br>  Výkon dílčí analytické činnosti <.>
<br>  Řízení a spolupracuje při spisové,archivační a skartační činno...

Načteno

edesky.cz/d/3823198

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz