« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - + usnesení 3/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (374.72 Kb)
Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 3
<br> Datum: 31.03.2020
<br> Zápis:
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXXX
<br> Hosté:
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br> Zapisovatel zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br> Program:
<br> 1) Výběr dodavatele Dopravního automobilu pro JSDH
<br> 2) Rozpočtové opatření č.1
<br> 3) Závěrečný účet za rok 2019
<br> Schváleno 8 hlasy
<br> ad1)
<br> Výběrová komise doporučila uzavření smlouvy na dodávku dopravního automobilu
<br> pro JSDH firmou Auto Trutnov s.r.o <.>,která nabídla nejnižší cenu 999.541,- Kč včetně DPH
<br> Název akce:,<,> Dětřichov-Dopravní automobil“
<br> Schváleno 8 hlasy
<br> ad2)
<br> Bylo projednáno rozpočtové opatření číslo 1.(je přílohou zápisu) <.>
<br> Schváleno 8 hlasy
<br> ad3)
<br> Zastupitelé projednali Závěrečný účet za rok 2019 Obce Dětřichov a Mateřské školy
<br> Dětřichov <.>
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
<br> Usnesení: číslo 3/2020
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Dětřichov na svém řádném zasedání ze dne 31.03.2020
<br>
<br> - Schvaluje uzavření smlouvy s firmou Auto Trutnov s.r.o.(dodavatele dopravního
<br> automobilu pro JSDH Dětřichov <.>
<br> - Schvaluje rozpočtové opatření číslo 1 (přílohou zápisu) <.>
<br> - Schvaluje Roční závěrku a Závěrečný účet Obce Dětřichov za rok 2019 (schvaluje
<br> celoroční hospodaření za rok 2019) – bez výhrad <.>
<br> - Schvaluje účetní závěrku za rok 2019 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola
<br> Dětřichov,okres Svitavy a schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši
<br> 3463,39 Kč do fondu rezerv <.>
<br>
<br> Zapisovatel:
<br> XXXXX XXXXXX ……………………………….<.> <.>
<br> Ověřovatelé zápisu:
<br> XXXXXXXX XXXXXX ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … Vyvěšeno: 01.04.2020
<br> XXXXX XXXXXXXXXX ………………………………….Svěše...

Načteno

edesky.cz/d/3739726


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
24. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz