« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Mimořádné opatření 1. 4. - 11.4.2020 - zákaz pohybu osob bez ochranných pomůcek (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné_opatření - zákaz pohybu bez ochranných pomůcek.pdf [0,22 MB]
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha 30.března 2020
<br> Č.j.: MZDR 13894/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019PJ77*
MZDRX019PJ77
<br>
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> Všem osobám se s účinností od 31.března 2020 zakazuje pohyb a pobyt na všech místech
mimo bydliště,bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) jako je respirátor <,>
rouška,ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání šíření kapének,a to s výjimkou:
 dětí do dvou let věku a
 řidičů motorových vozidel,jsou-li XXXX v uzavřeném vozidle <.>
<br>
II <.>
<br>
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-
2 v Evropě <.>
<br> Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky,stejně jako
na území většiny států světa,je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19 <,>
které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11.března 2020 za pandemii <.>
<br> Od 1.března 2020,kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění COVID-19 u pacienta na území
České republiky,došlo dosud k nárůstu počtu případů na 2 657 (ke dni 28.března 2020) <.>
Denní nárůst počtu pacientů s nově prokázaným onemocněním COVID-19 v posledních
dnech přesahuje 200 (25.března – 291,26.března – 259,27.března – 373,28.března -
262) <.>
<br> Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíř...

Načteno

edesky.cz/d/3736213

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz