« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Mimořádné opatření - omezení pohybu osob po území ČR 1.4. - 11.4.2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné_opatření - zákaz volného pohybu osob na území ČR 1.4. - 11.4.2020.pdf [0,23 MB]
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 3
<br> Praha 30.března 2020
<br> Č.j.: MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN
<br> *MZDRX019PNEG*
MZDRX019PNEG
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
1.S účinností ode dne 1.dubna 2020 od 6:00 hod.do dne 11.dubna 2020 do 6:00
<br> hod.se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
<br>
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti <,>
<br> b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými <,>
<br> c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např.nákup
potravin,léků a zdravotnických prostředků,hygienického zboží,kosmetiky
a jiného drogistického zboží,krmiv a dalších potřeb pro zvířata),včetně potřeb
příbuzných a osob blízkých,zajištění péče o děti,zajištění péče o zvířata <,>
využívání nezbytných finančních a poštovních služeb,doplnění pohonných
hmot <,>
<br> d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou
osobu (např.dobrovolnictví,sousedská výpomoc) <,>
<br> e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,a zařízení veterinární
péče <,>
<br> f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých <,>
<br> g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
<br> 1.bezpečnosti,vnitřního pořádku a řešení krizové situace <,>
<br>
<br>
<br>
<br> Str.2 z 3
<br>
<br> 2.ochran...

Načteno

edesky.cz/d/3736211

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz