« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Mimořádné opatření - omezení úředních hodin na úřadech 1.4. - 11.4.2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné_opatření- omezení provozu úřadů 1.4. - 11.4.2020.pdf [0,23 MB]
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br>
<br> Praha 30.března 2020
<br> Č.j.: MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN
<br> *MZDRX019POXM*
MZDRX019POXM
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 1.dubna 2020 od 6:00 hod.do dne 11.dubna 2020 do 6:00 hod.se
všem orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“) nařizuje <,>
aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající
z nouzového stavu,vyhlášeného usnesením vlády ze dne 12.března 2020 č.194 <,>
pod č.69/2020 Sb <.>,spočívající v:
<br> 1.omezení práce,státní služby,zejména na ty agendy,jejichž výkon musí být
<br> bezpodmínečně kontinuálně zajišťován,a to zejména k zajištění chodu veřejné
správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády
České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se
vykonávají v rozsahu,který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví
státních zaměstnanců,zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen
„zaměstnanci“) <,>
<br> 2.omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli <,>
s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen
„klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede
zejména takto:
<br> a) omezením či pozastavením výkonu příslušných agend,které nespadají
pod vymezení podle bodu 1 <.>,pokud by jejich výkon ohrozil opatření k ochraně
zdraví zaměstnanců <,>
<br> b) nahrazením osobního kontaktu písemným,elek...

Načteno

edesky.cz/d/3736210

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz