« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Návrh rozpočtu DSO Povaloví na rok 2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu DSO Povaloví rok 2020[1].pdf [0,45 MB]
Návrh rozpočtu na rok 2020 DSO Povaloví
<br> Rozpočtové příjmy
<br> XXX XXX Text Schválrozp.XXXX Plnění XXXX XXXX XXXX Neinvestiční přij.tran.od obcí 154745000 103084514 40000000 4216 Ostatní investpřijatě transfze SR 1525679208 7650000000 4221 Investiční přij.transf.od obcí 3900000000 923841509 12000000000 2329 2111 Příjmy z poskytsluža výr.49700000 50125400 50000000 2329 2141 Příjmyz úroků 10,00 0,27 1000 8115 Změna stavu na bank.účtech 51086803 160096307 160096307
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> Rozpočtové výdaje
<br> 199 000 973,67 Kč
<br> XXX XXX Text Schválrozp.XXXX Plnění XXXX XXXX XXXX XXXX Ostatní osobnívýdaje 49200000 39175100 45000000 2329 5031 Povinné poj.na soczabezpeč.6700000 5895800 6600000 2329 5032 Povinné poj.na zdrav.pojiš.3200000 2991600 3200000 2329 5139 Nákup materiálu 11000000 9670650 12000000 2329 5151 Studená voda 20000000 22090939 23000000 2329 5154 Elektrická energie 4500000 4926800 5200000 2329 5161 Poštovní služby 400000 43700 300000 2329 5162 Služby telekomunikací a radiot.1600000 1261000 1400000 2329 5163 Služby peněžních ústavů 2000000 715700 900000 2329 5168 Zpracdat a služby souv.3000000 1695817 2000000 2329 5169 Nákup ostatních služeb 15000000 9732108 11000000 2329 5173 Cestovné 600000 178400 100000 2329 5175 Pohoštění 1000000 586300 6000000 2329 5192 Poskytnuté náhrady 950000 000 2329 5362 Platby daní a poplatků st.rozp.500000 —35877900 500000 2329 5367 Výdaje z fin.vypoř.min.let 1007454,14 63084514 0,00 2329 6121 Budovy,haly,stavby 3900000000 2364043806 12000000000 2329 5901 Rezerva 36087419 32962819 7782897307 CELKOVÉ VÝDAJE 199 000 973,57 Kč
<br> Rozpočet se schvaluje jako schodkovy isou započítány zůstatky účtů Občané mají právo se vyjádřit k rozpočtu písemně do data VH nebo ústně při schvalování na VH Změny rozpočtu budou prováděny prostřednictvím rozpočtových opatření <.>
<br> VyVěšeno; 029,5;ij
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/3728605


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz