« Najít podobné dokumenty

Město Čáslav - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Svobodná Ves

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Čáslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Svobodná Ves
1
<br> Nám.Jana Žižky z Trocnova 1,286 01 Čáslav | Sídlo odboru: Gen.Eliáše 6,286 01 Čáslav
Tel.: +420 327 300 131 | sulcova@meucaslav.cz | www.meucaslav.cz
IČ: 00236021 | DIČ: CZ00236021 | DS: ffnbe7e
<br> Jednací číslo: MěÚ/9626/2020/DOP
Spis.značka: 1496/2020
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXX
Tel.: +XXX XXX XXX XXX
E-mail: sulcova@meucaslav.cz
Datum: 26.3.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Čáslav,Odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle §124 odst.6 zákona č.361/2000
<br> Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> (dále jen „zákona o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích na základě žádosti,která byla podána dne 24.3.2020 panem Jiřím Kubátem,ml.Spojovací
<br> 180,281 23 Starý Kolín,IČ: 69638861 zastoupený na základě plné moci společností Asig s.r.o <.>,Budovatelů
<br> 324,533 12 Chvaletice,IČ: 25954849 postupem podle § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl podle § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci: silnice č.III/3384 a III/3388 v obci Svobodná Ves dle předloženého návrhu
<br> z důvodu realizace stavby – obnova kNN v obci Svobodná Ves,spočívající v umístění přechodných
<br> dopravních značek a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),které je
<br> nedílnou součástí toho opatření obecné povahy <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Zahájení a ukončení přechodné úpravy provozu: 1.4.2020
<br> 2.Ukončení přechodné úpravy provozu: 30.9.2020
<br> 3.Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO (Policie ČR) <.>
<br> 4.Budou dodrženy podmínky,které jsou uvedeny ve vyjádření Policie ČR DI ...

Načteno

edesky.cz/d/3720799

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Čáslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz