« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - 21/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21/2020
Oznámení o záměru na výpůjčku obecních pozemků
<br> OBEC DOUBRAVA
<br> Zve řej ň uje
<br> podle Š 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,záměr výpůjčky pozemků parc.č.173,druh pozemku ostatní plocha,způsob využití sportoviště a rekreační plocha o výměře 2642 m2,a pozemku parc.č.174,druh pozemku ostatní plocha,způsob využití zeleň,o výměře 1684 m2,vše v katastrálním území
<br> Doubrava u Oriové,který je zapsán vlistu vlastnictví 0.10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,Katastrální pracoviště Karviná <.>
<br> Podklady pro výpůjčku výše uvedených pozemků jsou kdispozici na Obecním úřadě Doubrava vkanceláři č.3,p.XXXXX XXXXXX,tel.č.XXXXXXXXX,email: slavik©doubrava.cz.Zájemci o výpůjčku mají možnost se ktomuto záměru vyjádřit do 15-ti dnů od zveřejnění záměru písemně nebo ústně na Obecním úřadě Doubrava <.>
<br> Tento záměr byl schválen Radou obce Doubrava na její 28.schůzi dne 25.března 2020,usnesením č.302128120 <.>
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br> starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/3720185

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz