« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Výpis usnesení 52. schůze Rady města Slavičín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení 52. schůze Rady města Slavičín
Výpis usnesení RMS č.52,13.03.2020 1 / 8
<br>
<br>
<br>
<br>
1.Zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků města Slavičín k 31.12.2019
<br> Usnesení č.52/0569/20
<br> Rada města Slavičín
<br> s c h v a l u j e
<br> zprávu hlavní inventarizační komise o provedení řádné roční inventarizace majetku a závazků města
Slavičín k 31.12.2019 <.>
<br>
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
<br>
<br>
<br> Anotace: Povinnost inventarizace majetku a závazků je upravena v Zákoně o účetnictví.Inventarizaci
zajišťuje inventarizační komise,která ověřuje skutečný stav majetku a závazků k určitému dni a porovnává
ho se stavem účetním.Výstupem úkonů provedených inventarizační komisí je inventarizační zpráva
obsahující podstatné skutečnosti o provedené inventarizaci <.>
<br>
<br>
<br> 2.Smlouva o spořicím účtu mezi městem Slavičín a Komerční bankou,a.s <.>
<br> Usnesení č.52/0570/20
<br> Rada města Slavičín
<br> s c h v a l u j e
<br> uzavření Smlouvy o spořicím účtu mezi městem Slavičín a Komerční bankou,a.s <.>,se sídlem: Na
Příkopě 33 čp.969,Praha 1,PSČ 114 07,IČ: 45317054 <.>
<br>
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
<br>
Anotace: S ohledem na aktuální finanční situaci města a v návaznosti na vývoj úrokových sazeb na
bankovním trhu je radě města předkládána ke schválení Smlouva o spořicím účtu mezi městem Slavičín
a Komerční bankou,a.s.<.> Účelem založení spořicího účtu je zhodnocení dočasně volných finančních
prostředků uložených na účtech města <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VÝPIS USNESENÍ
52.schůze Rady města Slavičín konané dne 10.03.2020
<br>
<br>
<br>
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č.110/2019 Sb <.>,o zpracování osobních údajů <.>
<br>
<br> Výpis usnesení RMS č.52,13.03.2020 2 / 8
<br> 3.Vyhlášení konkursu na ředitele/ředitelku MŠ Malé Pole
<br> Usnesení č.52/0571/20
<br>
Rada města Slavičín
<br> v y h l a š u j e
<br> konkursní řízení na vedoucí praco...

Načteno

edesky.cz/d/3720085

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz