« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Usnesení RM 26 ze dne 23.03.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení RM 26 ze dne 23.03.2020
1
<br>
Město Lipník nad Bečvou
<br>
Rada města
<br>
schválila na své 26.schůzi 23.03.2020 následující
<br>
usnesení
<br>
<br>
Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s platnou
legislativou České republiky na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR) <.>
Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám
podle ust.§ 16 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů,na Městském úřadě Lipník nad Bečvou,kancelář starosty <,>
nám.T.G.Masaryka 89,Lipník nad Bečvou <.>
<br>
<br>
736/2020 – RM 26
<br> Program schůze RM
<br> RM po projednání schválila program schůze RM <.>
<br>
<br> 737/2020 – RM 26
<br> Ověřovatelé zápisu schůze RM
<br> RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX <,>
XXXXXXXX XXXXXXXX <.>
<br>
<br> XXX/XXXX – RM XX
<br> Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM
<br> RM po projednání:
1.bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy
2.vypouští ze sledování tato svá usnesení:
<br>
661/2020 RM 23,689/2020 RM 25,690/2020 RM 25,691/2020 RM 25 <,>
692/2020 RM 25,693/2020 RM 25,694/2020 RM 25,695/2020 RM 25 <,>
697/2020 RM 25,698/2020 RM 25,699/2020 RM 25,700/2020 RM 25 <,>
701/2020 RM 25,702/2020 RM 25,703/2020 RM 25,708/2020 RM 25 <,>
709/2020 RM 25,714/2020 RM 25,715/2020 RM 25,717/2020 RM 25 <,>
719/2020 RM 25,720/2020 RM 25,728/2020 RM 25,729/2020 RM 25 <,>
731/2020 RM 25,732/2020 RM 25,734/2020 RM 25,735/2020 RM 25 <.>
<br>
<br> 2
<br> 739/2020 – RM 26
<br> Směrnice k ochraně osobních údajů
<br> RM,po projednání,schvaluje na základě ust.§ 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,Směrnici k ochraně osobních údajů
s účinností od 01.04.2020 <.>
<br>
<br>
740/2020 – RM 26
<br> Žádost o poskytnutí fi...

Načteno

edesky.cz/d/3720080

Meta

Prodej   EIA   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz