« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - podání-zábor v ul. Nad Lesem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIR_019_VV_Nad_lesem_Mysak_vz_Zvonicek.pdf
_____________________________________________________________________________________________________________
<br> Sídlo: Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 IČO: 0006 3584 Tel: + 420 26 11 92 111
<br> Pracoviště: Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 Bankovní spojení: 19-2000832359/0800 Fax: + 420 26 11 92 253
<br> e-mail: posta@praha4.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 - Nusle
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
<br>
XXXX XXXXX
<br> K Starému lomu XXXX/XX,XXX XX Praha 10
<br> IČ: 186 71 705
<br>
<br> zastoup.: XXXXXX XXXXXXXX
Pod Lysinami XXX
<br> XXX XX Praha X
<br>
Č.j.: P4/142679/20/OŽPAD/HART-DIR 019/20 V Praze: 25.03.2020
<br> Vyřizuje: Ing.Hartman
<br> Telefon: 261 192 237
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v Praze 4
<br> Odbor životního prostředí a dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
<br> silničním provozu),po písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – odboru
<br> služby dopravní policie,č.j.: KRPA-87822-1/Čj-2020-0000DŽ ze dne 17.03.2020
<br>
s t a n o v í
<br>
<br>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 v ulici Nad lesem v úseku přilehlém
<br> k ul.Nad údolím <.>
<br>
Jedná se o užití přechodného dopravního značení dle DIO.Z důvodu provádění výkopových prací
<br> v jedné větvi výše uvedené ulice půjde o zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech (úplná uzavírka) <.>
<br>
Užité DZ: B1,A15,Z2
<br>
<br> Termín: 06.04.2020 – 15.04.2020
<br>
Odůvodnění: Odbor životního prostředí a dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích na základě návrhu výše uvedeného žadatele <.>
<br> V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu nedoručuje silniční správní úřad návrh
<br> opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k pod...

Načteno

edesky.cz/d/3720051

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz