« Najít podobné dokumenty

Město Nymburk - Zápis a usnesení z 6. schůze RM ze dne 18.03.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nymburk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení z 6. schůze RM ze dne 18.03.2020
Z á p i s a u s n e s e n í
<br> z 6.schůze Rady města Nymburk,která se konala ve středu dne 18.03.2020 od 14:00 hodin
v zasedací síni č.214 na Městském úřadě v Nymburce
<br>
Dokument byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
<br> podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů <.>
<br> Program:
1) Plnění usnesení Rady města Nymburk
2) Nájem Staré rybárny
3) Bytové družstvo Dubina II - převod členského podílu
4) Nymburské bytové družstvo - žádost o souhlas s podnájmem bytu
5) Služebnost inženýrské sítě
6) Nájem sklepů čp.21
7) Výběrové řízení - projektová dokumentace mosty
8) PIN - platový výměr ředitele
9) Zadání prací pro TS města Nymburka
10) Rozpočtové opatření č.1/2020 - Dotace na výkon pěstounské péče - přijetí a vratka,Změna
schváleného rozpočtu - čerpání FRB
11) Žádost o poskytnutí individuální dotace
12) Rozpočtové opatření č.5/2020
13) Návrh na přijetí daru pro ZŠ a MŠ Nymburk,Tyršova 446 - příspěvková organizace
14) Návrh na schválení přijetí daru pro Nymburské kulturní centrum
15) Bezplatné užívání prostor Nymburského kulturního centra
16) Informační zpráva o kontrole vyúčtování poskytnutých grantů v oblasti kultury,sportu a
společenského života v 1.kole roku 2019
17) Schválení dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
18) Změna zadávací dokumentace VZ_NBK_051_2020_01 „Lávka přes Labe v Nymburce“
19) Vyhodnocení VZ_NBK_051_2020_04 „Zpracování projektové dokumentace Nymburk – Park V
Kolonii“ <.>
20) VZ_NBK_051_2020_05 „ZŠ Letců R.A.F.- venkovní učebny“
21) Vyhodnocení VZ_NBK_051_2019_17 Regenerace panelového sídliště Jankovice I.etapa
22) Vyhodnocení VZ_NBK_051_2019_19 Projektová dokumentace Rekonstrukce pavilonu E
Nemocnice Nymburk
23) Střecha MŠ Větrník – znalecký posudek
24) Most v ulici Vodárenská - Smlouva o realizaci přeložky ČEZ
25) Nymburk – levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe – návrh změny trasy
26) Smlouva o poskyt...

Načteno

edesky.cz/d/3720038

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nymburk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz