« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Skládka TKO Libínské Sedlo" č. 195/2020 vyvěšeno dne: 25.03.2020 Datum sejmutí: 25.04.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Skládka TKO Libínské Sedlo"
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí
<br>
<br> Krajský úřad – Jihočeský kraj,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) <,>
jako příslušný úřad podle § 33 písm.a) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění <,>
<br> o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),v platném
znění,zveřejňuje,podle § 13 odst.9 zákona o integrované prevenci,informaci o možnosti nahlédnout
<br> do rozhodnutí o změně integrovaného povolení,právnické osoby Technické služby Prachatice,s.r.o.<,>
<br> Krumlovská 749,383 01 Prachatice,IČO 62501623 provozující zařízení „Skládka TKO Libínské Sedlo“ (dále
též zařízení),č.j.: KUJCK 26659/2020,sp.zn.: OZZL 72783/2017/evja SS ze dne 02.03.2020 <.>
<br>
Krajský úřad sděluje,že do rozhodnutí lze nahlédnout v úřední hodiny krajského úřadu,a to na odboru
<br> životního prostředí,zemědělství a lesnictví,pracoviště ul.Boženy Němcové 49/3,číslo dveří 234 – Ing.Marcela
<br> Jirková,oddělení IPPC a EIA <.>
<br>
Rozhodnutí vydané podle § 19a) odst.3 zákona o integrované prevenci je,v souladu s ustanovením § 13 odst <.>
9 zákona o integrované prevenci,stále zveřejněno prostřednictvím informačního systému integrované
<br> prevence na internetové adrese: http://www.mzp.cz/ippc <.>
<br>
Zároveň žádáme Kancelář ředitele,úsek organizační,o zveřejnění informace o možnosti
<br> nahlédnout do rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj,a to po dobu 30
dnů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> vedoucí oddělení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Naše č.j.: KUJCK 44669/2020
<br>
Sp.zn.: OZZL 72783/2017/evja SS
<br>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3719990


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz