« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Skladový a výrobní areál Ševětín II" č. 191/2020 vyvěšeno dne: 24.03.2020 Datum sejmutí: 24.04.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Skladový a výrobní areál Ševětín II"
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů –
zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Skladový a výrobní areál Ševětín II.“ <.>
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,jako příslušný úřad podle § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
<br> vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),Vám zasílá v souladu s § 6 odst.7 zákona
<br> oznámení záměru "Skladový a výrobní areál Ševětín II" zpracované podle přílohy č.3 k zákonu <.>
Zpracovatelem oznámení je Ing.XXXX XXXXXXX (držitelka autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí) <,>
<br> ze společnosti DHW s.r.o <.>,Na Příkopě 988/31,110 00 Praha 1,IČO: 260 50 561.Přílohami oznámení jsou
<br> mimo jiné hluková studie (Zenkl CB,spol.s r.o <.>,květen 2019),rozptylová studie (Zenkl CB,spol.s r.o.<,>
květen 2019).Oznamovatelem záměru je v souladu s § 6 odst.1 zákona obchodní firma C.D.K.K <.>
<br> INVESTMENT s.r.o <.>,V Holešovičkách 593/1a,180 00 Praha 8,IČO: 046 46 291.Sdělujeme Vám,že tento
záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona <.>
<br>
Předmětem oznámení jsou novostavby 2 hal sloužících pro skladování nebo lehkou nerušící výrobu se
souvisejícími objekty (zpevněné plochy,areálové rozvody,ČOV,retenční nádrže,strojovny atd.).Skladové
<br> haly jsou navrženy jako 2 obdélníkové objekty o ploše 22 989 m2 (hala A označena jako SO 03) a 71 326 m2
(hala B označena jako SO 04).Celková výška hal je uvažována 12,4 až m...

Načteno

edesky.cz/d/3719989


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz