« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru "Modernizace skiareálu Lipno nad Vltavou - SAL Loučovice" č. 172/2020 vyvěšeno dne: 18.03.2020 Datum sejmutí: 03.04.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Modernizace skiareálu Lipno nad Vltavou - SAL Loučovice"
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů –
zahájení zjišťovacího řízení záměru „Modernizace skiareálu Lipno nad Vltavou –
SAL Loučovice“ <.>
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,jako příslušný úřad podle § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
<br> vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),Vám zasílá v souladu s § 6 odst.7 zákona
<br> oznámení záměru „Modernizace skiareálu Lipno nad Vltavou – SAL Loučovice“ zpracované podle
<br> přílohy č.3 k zákonu.Zpracovatelem oznámení je RNDr.Vojtěch Vyhnálek CSc <.>,držitel autorizace
ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona,ze společnosti EIA servis s.r.o <.>,U Malše 20,370 01
<br> České Budějovice.Oznamovatelem záměru je v souladu s § 6 odst.1 zákona společnost LIPNO SERVIS s.r.o.<,>
Lipno nad Vltavou 307,382 78 Lipno nad Vltavou,IČO: 260 16 885.Sdělujeme Vám,že tento záměr bude
<br> podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona <.>
<br>
Předmětem záměru je výstavba 2 nových sjezdových tratí včetně lanových drah v k.ú.Lipno nad Vltavou a
<br> Loučovice,Dvorečná.Záměr je umístěn v souladu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje
v rozvojové ploše nadmístního významu SR 22 Lipno – Kramolín.Nové sjezdové tratě navazují na stávající a
<br> navrhované sjezdové tratě ve stávajícím skiareálu Lipno.Součástí záměru je přeložka místní komunikace
<br> v obci Loučovice.Součástí posuzovaného záměru nejsou žádné nové ...

Načteno

edesky.cz/d/3719988

Meta

EIA   Stavby   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz