« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o odvolání o umístění stavby "Optická síť FTT x INSCZ_32036_Milevsko" č. 192/2020 vyvěšeno dne: 24.03.2020 Datum sejmutí: 09.04.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o odvolání o umístění stavby "Optická síť FTT x INSCZ_32036_Milevsko"
KRAJSKÝ ÚŘAD IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllll
<br> JIHOČESKÝ'KRAJ Odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu
<br> Oddělení stavebního řádu U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> Naše č.j.: KUJCK 31778/2020
<br> Sp.zn.: OREG/15603/2020/Vipe Vyřizuje: XXXX XXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.3.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část
<br> Krajský úřad — Jihočeský kraj,odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“),jako správní orgán příslušný podle 567 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a 589 odst.1 a g 178 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),obdržel dne 27.1.2020 odvolání,které mu předal Městský úřad Milevsko,odbor regionálního rozvoje (dále jen „stavební úřad“).Toto odvolání podala společnost Nej czsro,se sídlem Kaplanova 2252/8,148 00 Praha,proti rozhodnutí stavebního úřadu č.j.MM 41127/2019 ORR/Bo,spis.zn.SZ MM 46721/2018 ORR/Bo,ze dne 23.8.2019,o umístění stavby „Optická sít' F1T x INSCZ_ 32036 M_ilevsko,“ na pozemcích v katastrálním území Milevsko <.>
<br> Krajský úřad přezkoumal napadené rozhodnutí stavebního úřadu č.j.MM 41127/2019 ORR/Bo,spis.zn.SZ MM 46721/2018 ORR/Bo,ze dne 23.8.2019,v rozsahu podle ustanovení 5 89 odst.2 správního řádu a rozhodl takto:
<br> Podle ustanovení 5 90 odst.5 správního řádu se odvolání společnosti Nej.cz s.r.o <.>,se sídlem Kaplanova 2252/8,148 00 Praha,zamítá a napadené rozhodnutí stavebního úřadu č.j.MM 41127/2019 ORR/Bo,spis.zn.SZ MM 46721/2018 ORR/Bo,ze dne 23.8.2019,se potvrzuje <.>
<br> Účastníkem odvolacího rízení podle 9 27 odst.1 správního řádu je společnost T-Mobile Czech Republic a.s,se sídlem Tomíčkova 2144/1,148 00 Praha zastoupená společností BOHEMIATEL,s.<.> ro <.>,se sídlem Libušská 27/210,142 00 Praha Účastníky odvolacího rízení podle 5 27 odst.1 správn...

Načteno

edesky.cz/d/3719984

Meta

Rozpočet   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz