« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Oznámení - poplatek ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - poplatek ze psů
Úřad městské části města Brna Brno-Vinohrady
<br> ODBOR FINANČNÍ A VÝSTAVBY,VELKOPAVLOVICKÁ 25,628 00 BRNO
<br> OZNÁMENÍ
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Vinohrady,odbor finanční a výstavby,jako příslušný správce poplatku podle ustanovení 5 15,odst.1 zákona č.565/1990 Sb.o místních poplatcích v platném znění,článku 1,odst.4 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.17/2019 o místních poplatcích a článku 24,odst.2,písm.d) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna v platném znění (dále jen „správce poplatku“) projednal návrh Rady městské části Brno-Vinohrady ze dne 25.3.2020 a shledal,že splatnost místního poplatku ze psů stanovená na 31.3.1 2020 je zdůvodu vyhlášeného nouzového stavu spojeného s omezením volného pohybu osob ohrožena,proto nebude uplatňovat sankci navýšením poplatku dle ustanovení & 11,odst.3 zákona o místních poplatcích u poplatků zaplacených do 30 dnů po ukončení nouzového stavu <.>
<br> Správce poplatku dále oznamuje: - v r.2020 došlo oproti minulým rokům ke změnám v poplatku ze psů,ato především: - slevu na poplatku na částku 200 Kč/rok mají pouze osoby starší 65 let (při dosažení tohoto věku v r.2020) - zcela osvobozeni od poplatku jsou držitelé průkazu ZTP
<br> - platbu poplatku je možné uhradit bankovním převodem na účet č.9005-17027621/0100,částku a variabilní symbol je možné ověřit u správce poplatku,nejlépe na e-mailové adrese: pekarek©vinohrady.bmo.cz,příp.tel.511 189 009 <.>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX v.r.Vedoucí odboru finančního a výstavby UMC Brno-Vinohrady

Načteno

edesky.cz/d/3718529

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Vinohrady
03. 04. 2020
01. 04. 2020
01. 04. 2020
01. 04. 2020
01. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz