« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Veřejná vyhláška-veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatelů se bude konat ve středu 6. května 2020 v 16:00 hod v sále Zastupitelstva města Br

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 2660 20 UPmB ver vyhlaska
*Odbor územního plánování a rozvoje MMB ubezpečuje občany města Brna,že bude sledovat situaci ohledně vyhlášených
<br> bezpečnostních a preventivních opatřeních zavedených v ČR a o všech případných změnách informovat v souladu s
<br> příslušnými zákony <.>
<br> __________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor územního plánování a rozvoje
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br> č.j.: MMB/0137162/2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako pořizovatel územně plánovací
<br> dokumentace dle § 6 odst.1 písm.a),§ 188 odst.3,§ 52 odst.1,2,3,4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a § 25 odst.2 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád,oznamuje
<br>
<br> veřejné projednání
<br> Návrhu Územního plánu města Brna
<br> včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území <.>
<br>
Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatelů se bude konat
<br>
<br> ve středu 6.května 2020 v 16:00 hod
<br> v sále Zastupitelstva města Brna
<br> Dominikánské nám.1.Brno* <.>
<br>
Návrh územního plánu je výsledným řešením rozvoje města.Návrh je zpracováván na základě Pokynů pro
<br> zpracování Návrhu ÚPmB,které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č.ZM7/3871 na zasedání
<br> konaném dne 19.6.2018 <.>
<br>
<br> Návrh Územního plánu města Brna bude vystavený a veřejně přístupný v úřední dny pondělí a středa
<br> vzhledem k trvajícím opatřením na terase Magistrátu města Brna,Kounicova 67,Brno <.>
<br>
<br> Na webových stránkách bude Návrh Územního plánu města Brna přístupný od úterý 24.03.2020 do středy
<br> 13.05.2020 včetně:
<br>
<br> https://upmb.brno.cz/pripr...

Načteno

edesky.cz/d/3718510

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz