« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Kamenice, Vinohrady podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu výstavby Komplexního simulačního centra MU – III. etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 2629 20 Kamenice vystavba Simulacniho centra MU III
P
<br> 2 x
<br> V
Y
<br> H
R
<br> A
ZEN
<br> O
P
<br> R
O
<br>
ZZS JM
<br> K
<br>
MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU
<br> B28
<br> DATUM E13
E8e
<br> DATUM
E13
<br> B28
<br> E8d
<br> 32 m
<br> 2
<br> 1
<br> 3 4 5
<br> 67
<br> B
1
<br> E1
3
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
ZI
<br> D
LA
<br> S
P
<br> O
V
<br> O
LE
<br> N
ÍM
<br> ST
A
<br> V
B
<br> Y
<br> S7
<br> 5 VOZID
EL
<br> ZÁKAZN
ÍKŮ
<br> CanoCa
r s.r.o <.>
<br> SUZUKI
<br> A
9
<br> A
9
<br> B
1
<br> S7E13
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
ZID
<br> LA
S P
<br> O
V
<br> O
LEN
<br> ÍM
STA
<br> V
B
<br> Y
<br> B28
<br> DATUM
<br> E13
E8d
<br> 2 VOZY
<br> DATUM E13
<br> B28
<br> E8d
<br> B28
<br> DATUM
<br> E13
E8e
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Univerzitní kampus Masarykovy univerzity Brno - Bohunice <,>
Komplexní simulační centrum MU - III.ETAPA
<br> STAVBA:
<br> KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BRNO-MĚSTO KÚ: BOHUNICE DATUM
<br> FORMÁT
<br> MĚŘÍTKO
<br> ÚČEL
<br> ČÍS.ZAKÁZKY
<br> ARCHIVNÍ ČÍS <.>
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
<br> VYPRACOVAL
<br> KRESLIL
<br> KONTROLOVAL
<br> 02/2019
<br> RDS
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> AX
<br> -----------
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz mob.: 603 881 905
<br> PDZ - 006
<br> 2019 - 008
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> Svislé dopravní značení
Vodorovné dopravní značení
<br>
Projektování dopravního značení
<br>
Provizorní dopravní značení
<br> DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> Univerzitní kampus Masarykovy univerzity Brno
- Bohunice,Komplexní simulační centrum MU
<br> III.ETAPA
<br> B
28
<br> D
A
TU
<br> M
E13
<br> 15 m
<br> B
28
<br> D
A
TU
<br> M
E1
3
<br> B
2
<br> 8
D
A
TU
<br> M
E1
3
<br> E8
cPO ZOBOUSMĚRNĚNÍ ULICE KAMENICE
<br> BUDE DZ DEMONTOVÁNO
<br> IN
ST
<br> A
LA
<br> C
E
<br> D
Z...
BB 26 29 20 DOKA Kamenice III etapa
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0136450/2020 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0136450/2020 Ing.Lang /542174217 20.3.2020
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-62051-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 5.4.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> DOKA,s.r.o <.>,Na návsi 11/5,620 00 Brno,IČ: 634 71 752
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních pozemních komunikacích Kamenice,Vinohrady podle dokumentace,která je nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu výstavby Komplexního simulačního centra MU – III.etapa <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 1.6.– 30.6.2020.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a ...

Načteno

edesky.cz/d/3718508

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz