« Najít podobné dokumenty

Praha 10 - VŘ-OKP-referent/ka (sousedské aktivity) Odboru kultury a projektů ÚMČ Praha 10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 10.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznameni_VR_-_referent-ka_sousedske_aktivity_25032020_-_pltr_9.pdf
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Městská část Praha 10
<br> zastoupená JUDr.Janou Hatalovou,MBA,pověřenou výkonem činností
<br> tajemníka ÚMČ Praha 10
<br> vyhlašuje dne 25.3.2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br>
<br> referent/ka (sousedské aktivity)
<br>
sjednaný druh práce:
<br> referent/ka (sousedské aktivity) Odboru kultury a projektů ÚMČ Praha 10
<br> s místem výkonu práce Praha <,>
<br> v platové třídě 9
<br>
<br>
<br> Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných
<br> celků a o změně některých zákonů:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let <,>
<br> b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který
<br> ovládá český jazyk nebo slovenský <,>
<br> c) způsobilost k právním úkonům <,>
<br> d) bezúhonnost
<br>
<br> Další požadavky:
<br>
<br> požadované vzdělání
<br>
<br>
<br> vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
<br>
<br> požadovaný obor
<br>
<br> ekonomický,humanitní vědy,veřejná správa <,>
<br> požadované znalosti
<br>
<br> orientace v kulturních a sousedských aktivitách v Praze 10 <,>
<br> povědomost o mapování kulturních aktivit a městském marketingu
<br> zaměřeném na kulturu,dobrá znalost práce na PC
<br>
<br> další dovednosti,schopnosti: samostatnost,přesnost,spolehlivost,schopnost jednat,časová
<br> flexibilita,rychlá orientace v problematice
<br>
<br> Náležitosti přihlášky podle § 7 odst.4 zák.č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
<br> samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:
<br> - jméno a příjmení,titul
<br> - datum a místo narození
<br> - státní příslušnost
<br> - místo trvalého pobytu
<br> - číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního
<br> občana)
<br> - datum a podpis
<br>
<br>
<br> K přihlášce je podle § 7 odst.5 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných
<br> celků a o změně některých zákonů,nutno připojit:
<br> - strukturova...

Načteno

edesky.cz/d/3718070

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 10      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz