Praha 10

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha10.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 00 Praha 10

Datová schránka: irnb7wg
E-mail: posta@praha10.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 05. 2022 U Roháčových kasáren 13.6.2022 - oznámení o přerušení dodávky elektřiny
27. 05. 2022 DV 139EX 04890/17-094
27. 05. 2022 OOP - zábor Charkovská 1 - prodloužení
27. 05. 2022 OOP - zábor, Chorvatská - budování vjezdu
27. 05. 2022 OOP - zábor, ul. Sobotecká - výměna oken
27. 05. 2022 OOP - prodloužení zvl. už. kom. - Madridská 24
27. 05. 2022 obnovení parkování
27. 05. 2022 obnovení parkování
27. 05. 2022 Odstranění vozidla -výzva UD Švancar
27. 05. 2022 Oznámení o možnosti vyzvednou odstraněné vozidlo
27. 05. 2022 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo
27. 05. 2022 Rozhodnutí primátora HMP o bezodkladném odstranění porostů a provádění terénních úprav
27. 05. 2022 Rozhodnutí primátora HMP o vybudování stanového městečka pro uprchlíky
26. 05. 2022 OBN - inzerát referent oprav a koordinace správních firem
26. 05. 2022 OBN - inzerát navigátor Kontatkního místa pro bydlení
26. 05. 2022 Stanovení-OOP-SOLUTUM GROUP-Michelangelova a okolí-optický kabel Quantcom
26. 05. 2022 Stanovení-OOP-EQUANS SERVICES-Bakalářská(slepý konec)-pokládka KNN
26. 05. 2022 obnovení IP
26. 05. 2022 obnovení IP
26. 05. 2022 obnovení a změna RZ
26. 05. 2022 obnovení IP
26. 05. 2022 Vyrozumění o možnosti převzít písemnost
26. 05. 2022 Opatření obecné povahy - Korzo Krymská kulturní akce - nové
26. 05. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu zábor - Přípotoční 959/15
26. 05. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu zábor - jižní chodník před 1265/14 a 1266, ul. Fialková
25. 05. 2022 Vyvěšení písemnosti veřejnou vyhláškou
25. 05. 2022 VV - oznámení o ustanovení opatrovníka
25. 05. 2022 VV opatrovník
25. 05. 2022 Veřejná vyhláška - doručování písemnosti
25. 05. 2022 Zrušení dražby - Dokumenty 067 EX 4694/19-196-usn.
25. 05. 2022 Zveřejnění záměru na pronájem pozemku
25. 05. 2022 Veřejná vyhláška - doručování písemnosti
25. 05. 2022 Veřejná vyhláška - doručování písemnosti
24. 05. 2022 film Hostýnská
24. 05. 2022 film Moskevská
24. 05. 2022 film Voděradská 30
24. 05. 2022 film Dubečská
24. 05. 2022 VV - vyzvednutí písemnosti Oleksandr Hisem
24. 05. 2022 Stanovení-OOP-PPSD-V Úžlabině, Kounická a okolí-stavební úpravy NTL plynovodu
24. 05. 2022 obnovení IP
24. 05. 2022 rozhodnutí o umístění stavby: podzemní komunikační vedení sítě elektronických komunikací
24. 05. 2022 rozhodnutí o umístění stavby: "Bytový dům Marciho"
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - doručování písemnosti
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - doručování písemnosti
23. 05. 2022 OOS - vyhlášení VŘ - matrikář/ka
23. 05. 2022 KS - vyhlášení VŘ - asistentka členů RMČ
23. 05. 2022 OEK - vyhlášení VŘ - referent pro správu poplatků z hazardu
23. 05. 2022 Usnesení - odročení dražby, 095 Ex 229/20-437
20. 05. 2022 veřejná vyhláška-doručování písemnosti
20. 05. 2022 Veřejná vyhláška - doručování písemnosti

XML