« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Doporučení občanům (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

doporučení - záznamy.pdf [0,19 MB]
K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E
OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI
<br> Wolkerova 74/6,779 00 Olomouc,tel.585 719 111,e-mail: epodatelna@khsolc.cz,ID: 7zyai4b
<br>
<br>
<br> V Olomouci dne 24.3.2020
<br>
<br>
<br> Doporučení občanům k zamezení šíření onemocnění COVID-19
<br> způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2
<br>
<br>
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“)
<br>
<br> doporučuje všem osobám
<br>
<br> nacházejícím se na území Olomouckého kraje,aby si pro vlastí potřebu vedli záznamy o svém
<br> pohybu na veřejných místech,zejména,aby si zapisovaly veškerá setkání s ostatními
<br> osobami <.>
<br>
<br> Tyto soukromé záznamy by měly obsahovat:
<br> • datum,čas a délku kontaktu s jinými osobami;
<br> • místo,kde ke kontaktu došlo;
<br> • osoby,které byly kontaktu přítomny;
<br> • informace o XXX,kdy došlo ke změně zdravotního stavu;
<br> • datum,kdy byla změna zdravotního stavu konzultována po telefonu s lékařem;
<br> • popř.použité ochranné pomůcky při kontaktu s jinými osobami <.>
<br>
Př.záznamu:
<br> ➢ 23.3.2020,12:00 – 12:30,OC Haná – Tesco Olomouc,platba u pokladny č.5 <,>
látková rouška
<br> ➢ 23.3.2020,13:00 – 13:30,návštěva zubaře: MUDr.Novák,Chválkovická 1111 <,>
Olomouc,v čekárně přítomni 2 pacienti,jednorázová rouška,kontakt s lékařem a
<br> sestrou cca 15 min,bez roušky <.>
<br>
<br> Tyto záznamy KHS doporučuje uchovávat alespoň po dobu 20 dnů zpětně.Při důsledném
<br> zápisu bude v případě prokázání nákazy onemocněním COVID-19 u takovéto osoby možné ze
strany KHS přesněji a rychleji dohledávat možné další nakažené osoby.Zamezení šíření
<br> onemocnění COVID-19 tak bude efektivnější <.>
<br>
<br> Záznamy KHS nezasílat,údaje by byly KHS telefonicky sděleny pouze na vyžádání,tedy
<br> v případě,kdy by tyto osoby byly ze strany KHS osloveny z důvodu zjišťování možných
<br> kontaktů <.>
<br>
<br> Děkujeme všem za součinnost <.>
<br>
<br>
<br> Krajská hygienická stanice
<br> Olomouckého kraj...

Načteno

edesky.cz/d/3716981

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz