« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - Oznámení o záměru výpůjčky nebytových prostor a pozemků; Adresát: Obec Doubrava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

16/2020
Obec Doubrava
<br> v souladu s ustanovením § 39,odst.1 zákona č.128/200 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
<br> znění pozdějších předpisů
<br> zveřejňuje záměr
<br> vypůjčit
<br>
nebytové prostory situované v 2.nadzemním podlaží budovy č.p.121,budovu bez č.p <.>,která
<br> je součástí pozemku parc.č.1177/4 a pozemky parc.č.1173 o výměře 307 m2,parc.č <.>
<br> 1174 o výměře 195 m2,parc.č.1175 o výměře 423 m2 a parc.č.1177/3 o výměře 1739 m2
<br> nacházející se v katastrálním území Doubrava u Orlové,které jsou zapsány na listu
<br> vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,Katastrální pracoviště
<br> Karviná <.>
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit a podat své nabídky písemně na adresu obce Doubrava:
<br> Obec Doubrava,Doubrava 599,735 33 Doubrava,v termínu do 30.března 2020 <.>
<br>
<br> Tento záměr byl schválen Radou obce Doubrava dne 11.3.2020 usnesením č.293/26/20 <.>
<br>
<br>
<br> V Doubravě dne 12.3.2020
<br>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXXX
starostka obce Doubrava

Načteno

edesky.cz/d/3659864

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz